Ajalooline traditsioon: Haljala.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslik olukord - Käsmu algkool


Nimetatud kool algas oma tegevust 15. oktoobril 1873. aastal üheklassilise erakoolina Kunda seminari lõpetanud Thomas Eintreu juhatusel (Käsmu kooli kroonika). Kooli asutasid Käsmu elanikud, kes kooli vajadusest aru saades pöördusid kohaliku mõisniku poole palvega asutada Käsmu kool. Arvestades laste rohkust ja rahva tungivat soovi, tuligi Aaspere parun Dellingshausen asutajaile sellega vastu, et andis Käsmust ühe talumaja ühes 9 ¾-tiinulise kohakesega koolile kasutada 25 rubla rendi eest, mida kuni 1893. aastani tasusid kohalikud elanikud. Kui aga tähendatud aastal kool inspektor Luiki nõudmisel Aaspere valla alla üle viidi, tasus rendi kuni 1922. aastani mainitud vald. Siis läks aga kool Palmse valla alla ja sestsaadik on rent tasuda õpetajail. Peale selle andis von Dellingshausen koolile oma metsast igal aastal 10 sülda puid kooli kütteks. (Käsmu kooli kroonika)
Õpetajad:
Thomas Eintreu 1873.-1908.a.,
Arnold Lindam 1908.-1915.a.,
Nadezda Kastni 1915.-1919.a.
Praegune koolijuhataja on Johannes Kajaste. (Käsmu kooli kroonika)
EKLA, f 199, m 57, 261 (III.7) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!