Ajalooline traditsioon: Iisaku.

Arhiivid - Iisaku kirikuarhiiv


Arhiivi jaoks on ehitatud õpetaja majja eriline tulekindel ruum, mis on poole meetri paksuste tsementseintega, võlvitud lae ja tsementpõrandaga ning tugeva rauduksega. Õpetaja maja on puuhoone. Arhiiviruumi põrandapind on 4 ruutmeetrit ja kõrgus umbes 2,5 meetrit.
Vastavas ruumis on riiul arhiivainete jaoks, kuid kus ka hoitakse kiriku armulaua riistu. Arhiiv on korraldamata olekus. Riiulitel on mõned üksikud kaustad, kuna osa arhiivainest on paigutatud pappkastidega riiuli alla. Arhiivainese kogust ei saanud ma ühtegi mõõdulist ettekujutust, sest ta oli väga laiali asetatud ja pääle seda ei olnud mul võimalik isiklikult ruumis viibida ja materjaliga tutvuda, kuna õpetaja Kuljus mind ruumist eemale hoidis, võimaldades ainult üle ukse sisse vaatamise. Arhiivainesega lähemaks tutvumiseks tõi ta dokumendid ise hoiuruumist.

Arhiivi nimestik.
I. Perekonna raamatud:
1. V-Pungerja ja Kaatnurme.
2. Jõuga, Sõrumägi jne.
3. Ohakvere, Illuka, Imatu jne.
4. Iisaku, Pootsiku, Tärivere, Uhe.
5. Ohakvere, Illuka ja Kurtna.
6. V-Pungerja ja Metsküla.
7. Tudulinn 1842.
8. Tudulinna, Kauksi, Lemmaku, Oonurme.
9. Tudulinn 1871.
10. Lemmaku, R-Pungerja, Kauksi, Oonurme.
11. Ouduva, Vasknarva, Jama [Jaama].
12. Iisaku, Pootsiku, Tärivere.
13. Ohakvere, Illuka-Imatu, Kurtna, V-Pungerja, Metsküla (Mäetaguse). (Raamatud 1-13 on saadetud siseminist. korraldusse 12.VII 1928. a.)
14. Tudulinn 1900.
15. Teistelt usutunnist. ületulnud.
16. Iisaku koguduse liigete nimestik a.1926.
17. Evang. luteri Iisaku koguduse perekonna raamat I a. 1926.
18. Evang. luteri Iisaku koguduse perekonna raamat II a. 1929.
II. Usuliste talituste raamatud:
1. Konfirmeeritud 1868-1891.
2. Konfirmeeritud 1892-1926.
3. Armulaud 1867-1885.
4. Armulaud 1855-1891.
5. Armulaud 1892-1926.
6. Tudulinna ristitud 1881-1909.
7. Tudulinna ristitud 1910.
8. Tudulinna maetud 1881-1927.
9. Tudulinna kihlatud 1921-1927. (Raamatud 8-9 on Tudulinna köstri käes.)
10. Usulised talitused Iisaku koguduses:
ristitud 1926. II.
konfirmeeritud 1926. II.
laulatatud 1926. II.
maetud 1926. II.
11. Kantsli kaustik 1924.
12. Tudulinna reg. osad XIX a.s. I pool.
13. Tudulinna registrid XVIII a.s. II pool.
14. Tudulinna kihlatud ja laulatet 1928.
15. Tudulinna maetud 1928.(Raamatud 14-15 on Tudulinna köstri käes.)
III. Inventari ja kassaraamatud.
1. Inventarium 1886.
2. Inventarium 1927.
3. Iisaku kiriku nõukogu kassaraamat 1922-1924.
4. Tudulinna kiriku nõukogu kassaraamat 1919-1927. I.
5. Koguduse liikme maksud 1921-1925.
6. Koguduse liikme maksud 1926.
7. Liigete nimekiri 1921.
8. Õpetaja maksu raamat 1904-1920.
9. Nõukogu kassa tõendavad dokumendid 1923-1924.
10. Kassaraamat 1868-1921.
11. Kassaraamat 1925.
12. Kassa pääraamat 1924.
13. Kassaraamat kiriku ehitustööde üle 1893.
14. Liigitud kassaraamat 1886-1890.
15. Liigitud kassaraamat 1891-1903.
16. Liigitud kassaraamat 1902-1915.
17. Liigitud kassaraamat 1916-1923.
18. Liigitud kassaraamat 1904-1915.
19. Liigitud kassaraamat 1916-1921.
20. Inventarium 1867.
21. Kiriku ja t. koguduse hoonete ehitamise arved, kviitungid, lepingud jne.
22. Talupoegade maksustamine.
23. Inventari ja kassa aruanded 1911-1917.
24.Koguduse nõukogu aruanded 1921.
IV Prokokolli raamatud.
1. Konvendi protokollid 1867-1916.
Koguduse protokollid 1919-1924.
2. Koguduse protokollid 1925.
3. Tudulinna abikiriku protokollid 1919-1927.
4. Iisaku kog. revisjoni-komisjoni protokollid1924-1927. I.
5. Revisjoni-komisjoni protokollid 1923.
6. Kiriku visitatsiooni protokoll 19-20.II 1899.
V. Kirja vahetus ja lauajuhendid.
1. Välja läinud kirjade register 1857-1880.
2. Välja länud kirjade register 1880-1887.
3. Välja läinud kirjade register 1887-1894.
4. Välja läinud kirjade register 1895-1902.
5. Välja läinud kirjade register 1903-1913.
6. Välja läinud kirjade register 1913-1924.
7. Sisse tulnud kirjade register 1903-1924.
8. Üldine lauajuhend 1925.
9-14. Sisse tulnud kirjad (akt) (5) 1921-1927.
15. Konsistooriumi ja riigi kõrgemate asutuste ringkirjad ja määrused 1920-1922.
16. Konsistooriumi ja riigi kõrgemate asutuste ringkirjad ja määrused 1923.
17. Kiriku tähed kuni a. 1920 incl. 1920.
18. Konsistoriaal ja m. reskriptid 1865-1900.
19. Konsistoriaal ja reskriptid 1901- 1919.
20. Kihelkonna koolide kohta käivad paberid ja dokumendid.
21. Sissetulnud kirjad 1886-1894.
22. Kuulutusi ja surma tunnistusi.
23. Kirjad kiriku põlemise puhul.
24. Vennaste koguduse põhikiri.
25. Palvemaja akt.
26. Üksikute isikute aktid.
27. Vana kösteraadi akt.
28. Vana postoraadi maa akt.
29. Kiriku välja akt.
30. Mitmesuguste abikassade aktid.
V. Kroonika.
1. Kroonika raamat.
2. Iisaku koguduse põhikiri 1926 (originaal).
3. Iisaku kogoduse põhikiri 1926 (koopia).
4. Eesti Ev. luteri kiriku põhikiri.
5. Õp. R. Hippiuse introduktsiooni protokoll.
6. Liikuva varanduse ülevõtmise akt.
7. Õp. A. Intelmanni introd. protokoll.
8. Liikuva varanduse ülevõtmise akt.
9. Inventari vastuvõtmise akt 12. X 1922.
10. Inventari nimestik 1923.
11. Õp. Kuljuse poolt ülevõetud inventari nimestik 1924.
12. Statistika.
13. Aruanded vaimlise juhtimise üle 1910 -1914.
14. V. Jakobi protokoll a. 1867 Tudulinna suht.
15. Aruanded vaiml. juhtimise üle 1921.
VII. Kaardid.
1. Iisaku kabeli maad 1855.
2. Iisaku postoraadi kaart.
3. Iisaku postoraadi kaart.
4. „Kirikuvälja“ kaart 1873.
5. „Kirikuvälja“ kaart 1909.
6. Iisaku kirikumaade kaart.
7. Iisaku kihelkonna teed 1976.
8. Iisaku kihekonna teed 1883.
9. Iisaku-Alajõe tee.
10. Iisaku kirikumaad1901.
11. Koopiad: Iisaku mõis 1869.
12. Kattase [Katase] ja Uusküla.
13. Kurtna mõis 1870.
14. Kõrstitaga ja tammetaga.
15. Koroll.
16. Uhe mõis 1869.
17. Pootsiku.
18. Iisaku pastor. põllukaardid I, II, III, IV.
19. Iisaku põlenud kiriku uuendamise ja ümberehitamise projekt.
20. Iisaku kiriku üksik plaanid.
21. Iisaku kirikumõisa hind skise 1927.
22. Koguduse matmispaiga uue aia plaan.
IX. Raamatukogu arhiivis.
1. Die Bibel (Tübingen 27.VI 1729).
2. Die Bibel (ilma apokriiva raamatuta).
3. Piibel.
4. Piibel (ilma apokriiva raamatuta).
5.
6. Uus testament proovi tükk.
7. Agende 1897.
8. Agenda 1897.
9. Agenda 1897.
10. Agenda I, II (2) 1897.
11. Agenda 1889.
12. Agenda I, II 1885-1886.
13. Agenda 1877.
14. Agenda 1834.
15. Agende 1860.
16. Liturgisches Hand buch II 1887.
17. Liturgia käsiraamat II 1889.
18. Musikbeilage zur Agende 1897.
19. Die Evang. Luth. Gemeinden in Russland (hist. stat. Darstellung) I, II 1909, 1911 (2).
20. Uus Epistli jutluse raamat 1877.
21. Siloa (v.t. jutlused) 1890.
22. Jutlusse Ramat.
23. Uus Evangel. jutluse ramat 1871.
24. Sammlung Geistl. Lieder (7) 1855.
25. Estl. Bauer - Verordnung 1857.
26. Gesetz. f. d. Evang. luth. Kirche; Russland 1857.
27. Eestimaa talorahva säädus 1858.
28. Gesetz f. d. Evang. luth. Kirche; Russland 1901.
29. Real-Register Z. Gesetz 1892.
30. Handbuch f. d. Evang. luth. Pastoren Estlands - R. v. Bodisco 1911.
31. Fährung d. Kirchenbücher in russischer Sprache (vorschriften).
32. Gesetz f. d. Evang. luth. Kirche; Reval 1898.
33. „Elupuu“ (jutlustused) M. Eisen 1900.
34. Steuerrolle d. Estl. Gouvern 1881.
35. Steuerrolle d. Estl. Gouv 1875.
36. Oberanmergan Album.
37. Protest. Ilm (2) 1923.
38. Uus testament.
39. Grundsternrolle 1896-1899.
40. Eesti Punane Rist 1919-1924.
41. Sündivus, surevus, abielluvus ja rahva liikumine Eestis. 1921-1923.
42. Sündivus, surevus, abielluvus. 1924.
43. H. Rahamägi „Sinu riik tulgu“
EKLA, f 200, m 20, 74/85 (II.1) < Iisaku khk. - Alide Amandus (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!