Ajalooline traditsioon: Iisaku.

Arhiivid - Iisaku vallaarhiiv


Iisaku vallarhiiv on vallamaja ooteruumis. Vallamaja on puuehitis. Kapid, millestesse on paigutatud arhiivmaterjal, on suuruselt võrdsed. Kappe on kaks. Kapi mahutus oleks 2X1.5X0.7 meetrit. Arhiivi hooldajaks on vallakirjutaja härra Vihmann. Arhiiv on hästi korraldatud ja hästi alal hoidunud. Arhiivil on kronoloogiline nimestik. Protokollid ja üksikud aktid on pakkidesse seotult korrapäraselt riiulitele asetatud. Vanemast arhiivist puuduvad kohtu protokollid, mis nimestikus olemas, järgmiselt: 2, 5, 11, 17, 33, 30, 34, 150. Puuduvad protokollid olla kellgi eraisiku kasutuses uurimise otstarbel. Protokollide laenutamine on olnud 1929. aastal. (Vihmann, Hans)
Arhiivi nimekiri.
1. Rõuge panemise raamat 1865-1891.
2. Pootsiku kogukonna kohtuprotokolli r. 1869-1878.
3. Pootsiku valla magasi raamat 1869-1875.
4. Iisaku valla perekonna raamat 1871.
5. Terevere [Tärivere] valla kogukonna protkolli r. 1872-1890.
6. Kauksi vallas väljaantud passide r. 1873-1892.
7. Pootsiku valla laekaraamat 1873-1890.
8. Iisaku valla kogukonna protokolli r. 1869-1884.
9. Pootsiku valla kogukonna perekonna r. 1874.
10. Kaukse [Kauksi] valla perekonna kiri 1874.
11. Kaukse [Kauksi] valla kohtu protokolli raamat 1874.
12. Pootsiku kogukonna kohtu protokolli r. 1880-1886.
13. Kaukse [Kauksi] valla ajutiselt elama asunute nimed 1886.
14. Pootsiku valla volimeeste raamatud 1878.
15. Akt mitmesuguste kirjadega 1878.
16. Terevere [Tärivere] valla elanikkude nimekirja alfabeet 1882.
17. Terevere [Tärivere] valla kohtu protokolli raamat 1876-1883.
18. Terevere [Tärivere] valla magasi raamat 1881-1884.
19. Pootsiku koguduse perekonna kiri 1885.
20. Kaukse [Kauksi] koguduse perekonna kiri 1885.
21. Terevere [Tärivere] koguduse perekonna kiri 1885.
22. Iisaku valla kohtu protokolli raamat 1885.
23. Kaukse [Kauksi] valla kohtu protokolli raamat 1885-1888.
24. Kaukse [Kauksi] valla kogukonna protokolli raamat1880-1887.
25. Pootsiku valla rõuge panemise raamat 1891.
26. Terevere [Tärivere] valla magasi raamat 1885-1888.
27. Iisaku valla magasi raamat 1887-1889.
28. Kaukse [Kauksi] vallavalitsuse lauajuhend 1890-1891.
29. Akt Kaukse [Kauksi] valla kohtu paberitega 1890.
30. Terevere [Tärivere] valla kohtu protokolli raamat 1890.
31. Kaukse [Kauksi] valla pääraha raamat 1871-1880.
32. Iisaku valla kohtu aktid 1891 (66).
33. Kaukse [Kauksi] kogukonna rõuge panemise r. 1857-1891.
34. Kaukse [Kauksi] kogukonna protokolli r. 1887-1891.
35. Kaukse [Kauksi] kogukonna lauajuhend 1885-1891.
36. Iisaku valla kohtu aktid 1892 (100).
37. Terevere [Tärivere] valla magasi raamat 1889-1892.
38. Iisaku vallakohtu lauajuhend 1892.
39. Alajõe vallakohtu raharaamat 1982.
40. Iisaku vallakohtu alfabeet 1892.
41. Iisaku vallakohtu ärasaadetavate lauajuht 1892.
42. Iisaku vallavalitsuse kohtu sissetulnute lauajuht 1892.
43. Iisaku vallakohtu aktid 1893 (99).
44. Iisaku valla nekrutite nimekiri 1893.
45. Iisaku valla kviitungi raamat 1893.
46. Iisaku vallakohtu ärasaadetavate paberite lauajuhend 1894.
47. Iisaku valla nekrutite nimekiri 1894.
48. Iisaku valla volimeeste protokolli raamat 1878-1894.
49. Iisaku valla kohtu sissetulnute paberite lauajuhend 1894.
50. Iisaku valla passide väljaandmise raamat 1889-1894.
51. Iisaku vallakohtu lauajuhend 1894.
52. Iisaku vallakohtu aktid 1894 (116).
53. Iisaku vallavalitsuse aktid 1894 (8).
54. Iisaku vallakohtu aktid 1895 (112).
55. Iisaku vallavalitsuse aktid 1895 (8).
56. Iisaku vallavalitsuse kviitungi raamat 1894-1896.
57. Iisaku vallavalitsuse aktid 1896 (18).
58. Iisaku vallakohtu raharaamat 1896.
59. Iisaku valla passide väljaandmise raamat 1896.
60. Iisaku vallakohtu aktid 1897 (83).
61. Iisaku vallavalitsuse aktid 1897 (10).
62. Iisaku vallavalitsuse aktid 1898 (10).
63. Vallavalitsuse passide väljaandmise raamat 1898.
64.Iisaku vallakohtu raharaamat 1898.
65. Iisaku vallakohtu alfabeet 1898.
66. Iisaku vallakohtu aktid 1898 (87).
67. Iisaku valla isikumaksu raamat 1894-1899.
68. Iisaku vallakohtu aktid 1899 (84).
69. Iisaku vallavalitsuse aktid 1899 (13).
70. Iisaku valla s.a nekrutite nimekiri 1899.
71. Iisaku valla pakkide ärasaatmise raamat 1899.
72. Vallakohtu raharaamat 1899.
73. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1897-1899.
74. Valla isikumaksu I poole raamat 1899.
75. Vallavalitsuse passide alfabeet 1899-1900.
76. Vallavalitsuse sissetulnute paberite lauajuht 1894-1900.
77. Iisaku valla nekrutite nimekiri 1900.
78. Kohtu raharaamat 1900.
79. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1900.
80. Vallavalitsuse äramindavate paberite lauajuhend 1899-1900.
81. Vallavalitsuse aktid (19) 1900.
82. Vallakohtu aktid (169) 1900.
83. Vallakohtu aktid (119) 1901.
84. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1901.
85. Vallakohtu alfabeet 1899-1901.
86. Vallavalitsuse sissetulnute paberite lauajuhend 1900-1901.
87. Vallavalitsuse lauajuhend 1901.
88. Vallavalitsuse isikumaksu raamat 1901.
89. Vallavalitsuse ärasaadetavate paberite lauajuhend 1900-1901.
90. Vallavalitsuse aktid (4) 1901.
91. Vallakohtu aktid (98)1902.
92. Vallavalitsuse aktid (24) 1902.
93. Vallavalitsuse ärasaadetavate paberite lauajuhend 1902.
94. Vallakoolide kassaraamat 1900-1902.
95. Vallanõukogu koosoleku protokolli raamat 1902.
96. Terevere [Tärivere] valla perekonna kiri 1902.
97. Iisaku valla perekonna kiri 1902.
98. Pootsiku valla perekonna kiri 1902.
99. Valla isikumaksu maksjate nimekiri 1902.
100. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1902.
101. Vallakohtu alfabeet 1902.
102. Vallakohtu raharaamat1902.
103. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1900- 1902.
104. Vallavalitsuse kassaraamat 1901-1903.
105. Vallakohtu aktid 1903 (194).
106. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1903.
107. Iisaku vallakohtu lauajuhend 1899-1903.
108. Vallavalitsuse väljlaläinud paberite lauajuhend 1902-1903.
109. Vallavalitsuse sissetulnud paberite lauajuhend 1902-1903.
110. Vallakohtu kviitungi raamatud 1903.
111. Vallavalitsusekviitungi raamat 1902-1903.
112. Vallavalitsuse isikumaksu raamat 1903.
113. Vallavalitsuse aktid (20) 1903.
114. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1904.
115. Vallakohtu aktid (144) 1904.
116. Pootsiku valla protokolli raamat 1895-1904.
117. Valla nekrutite nimekiri 1904.
118. Valla passide väljaandmise raamat 1901-1904.
119. Vallavalitsuse aktid (6) 1904.
120. Vallavalitsuse lauajuhend 1903-1904.
121. Vallakohtu kviitungi raamat 1904.
122. Vallavalitsuse maksumaksjate raamat 1904.
123. Vallavalitsuse väljaläinute paberite lauajuhend 1903-1904.
124. Vallavalitsuse sissetulnute paberite lauajuhend 1904.
125. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1903-1904.
126. Vallakohtu alfabeet 1904.
127. Vallakohtu aktid (130) 1905.
128. Vallakohtu raharaamat 1905.
129. Vallavalitsuse väljasaadetavate paberite lauajuhend 1905.
130. Valla nekrutite nimekiri 1905.
131. Vallavalitsuse passide väljaandmise raamat 1905.
132. Vallavalitsuse aktid (21) 1905.
133. Vallakohtu aktid (132) 1906.
134. Vallavalitsuse ärasaadetavate paberite lauajuhend 1905-1906.
135. Vallavalitsuse aktid (7) 1906.
136. Valla nekrutite nimekiri 1906.
137. Vallakohtu raharaamat 1906.
138. Valla isikumaksu maksjate raamat 1906.
139. Valla kassaraamat 1894-1906.
140. Jõuga kogukonna perekonna kiri 1902-1906.
141. Valla isikumaksu maksjate nimekiri 1906.
142. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1906.
143. Vallakohtu lauajuhend 1907.
144. Valla volituse kviitungi raamat 1907.
145. Kaukse [Kauksi] valla kassa raamat 1904-1907.
146. Passide väljaandmise raamat 1907.
147. Vallavalitsuse aktid (21) 1907.
148. Vallakohtu aktid 1907 (157).
149. Valla nektutite nimekiri 1907.
150. Vallakohtu aktide raamat 1907.
151. Vallakohtu raharaamat 1907.
152. Vallavalitsuse ärasaadetavate paberite lauajuhend 1907.
153. Vallavalitsuse postikviitungi raamat 1907.
154. Vallavalitsuse vaestele abiandmise raamat1907.
155. Valla isikumaksu maksjate raamat 1907.
156. Vallavalitsuse ärasaadetavate paberite lauajuhend 1907.
157. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1907-1908.
158. Iisaku kogukonna kassaraamat 1904-1908.
159. Pootsiku kogukonna kassaraamat 1908.
160. Terevere [Tärivere] kogukonna kassaraamat 1908.
161. Jõuga kogukonna kassaraamat 1908.
162. Valla passide raamat 1905-1909.
163. Vallavalitsuse kassaraamat 1908.
164. Vallakohtu erad sissetulekud ja väljaminekud 1876-1908.
165. Valla nekrutite nimekiri 1908.
166. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1908.
167. Vallavalitsuse sissetulnute paberite lauajuhend 1906-1908.
168. Vallakohtu kassaraamat 1908.
169. Vallavalitsuse ärasaadetavate paberite lauajuhend 1908.
170. Valla isikumaksumaksjate raamat 1908.
171. Valla sõjaväelaste nimestiku alfabeet 1908.
172. Vallakohtu aktid (114) 1908.
173. Vallavalitsuse aktid (12) 1908.
174. Vaestelaste kohturaamatud 1901-1908.
175. Vallavalitsuse protokolli raamat 1903-1908.
176. Valla postiraamat 1908.
177. Vallakohtu raharaamat1908.
178. Vallavalitsuse poolt väljaantud passide alfabeet 1908.
179. Vallavalitsuse sissetulnute paberite lauajuhend 1908.
180. Vallavalitsuse aktid (17) 1909.
181. Vallakohtu aktid (147) 1909.
182. Valla postiraamat 1909.
183. Vallakohtu raharaamat 1909.
184. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1909.
185. Vallakohtu alfabeet 1909.
186. Vallakohtu lauajuhend 1909.
187. Vallavalitsuse ärasaadetavate paberite lauajuhend 1908-1909.
188. Vallavalitsuse aktid (24) 1910.
189. Vallakohtu aktid (147) 1910.
190. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1908-1910.
191. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1910.
192. Valla postivedajate raamat 1910.
193.Vallakohtu ärasaadetavate paberite lauajuhend 1910.
194. Vallakohtu raharaamat 1910.
195. Vallavalitsuse lauajuhend 1910.
196. Vallavalitsuse isikumaksu maksjate nimekiri 1910.
197. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1901-1911.
198. Vallavalitsuse aktid (16) 1910.
199. Riigi Teatajad (52) 1911.
200. Vallakohtu aktid (146) 1911.
201. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1909-1911.
202. Vallavalitsuse lauajuhend 1911.
203. Vallavalitsuse isikumaksu maksjate nimekiri 1911.
204. Iisaku valla magasi raamat 1908-1911.
205. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1911.
206. Vallakohtu raharaamat 1911.
207. Vallavalitsuse kassaraamat 1908-1911.
208. Vallakohtu lauajuhend 1911.
209. Vallavalitsuse aktid (16) 1912.
210. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1912.
211. Valla postiraamatud (12) 1912.
212. Riigi Teatajad (52) 1912.
213. Vallas olevate põllupidajate varanduste lehed 1912.
214. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1911-1912.
215. Valla isikumaksu maksjate nimestik 1912.
216. Vallavalitsuse lauajuhend 1912.
217. Vallavalitsusest passide saajate nimekiri 1912.
218. Vallavalitsuse kassaraamat 1908-1912.
219. Valla elanikkude nimekiri 1906-1912.
220. Vallakohtu aktid (128) 1912.
221. Vallakohtu raharaamat 1912.
222. Valla posti kviitungi raamat 1912.
223. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1912.
224. Vallakohtu ärasaadetavate paberite lauajuhend 1912.
225. Valla nõukogu protokolli raamat 1912.
226. Sõjaväe teenistusest vabastatud isikute vabastuse tunnistused (31) 1912.
227. Valla posti kviitungite plangid (48) 1912.
228. Vallavalitsuse aktid (13) 1913.
229. Valla kohtu aktid (141) 1913.
230. Valla tulekinnituse seltsi kviitungi raamat 1913.
231. Vallavalitsuse lauajuhend 213.
232. Vallavalitsuse kassaraamat 213.
233. Vallavalitsusest passide saajate nimestik 1913.
234. Vallakohtu raharaamat 1913.
235. Valla posti kviitungi raamat 1913.
236. Valla postivedajate nimestik 1913.
237. Vallavalitsuse lauajuhend 1913.
238. Vallavalitsuse poolt välja antud passide nimekiri 1909-1913.
239. Valla isikumaksu maksjate nimekiri 1913.
240. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1913.
241. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1913.
242. Riigi Teatajad (52) 1913.
243. Vallavalitsuse aktid (25) 1914.
244. Valla nekrutite nimestik 1914.
245. Vallakohtu aktid (144) 1914.
246. Vallakohtu raharaamat 1914.
247. Vallavalitsuse lauajuhend 1914.
248. Äritunnistuste registreerimise raamat 1914.
249. Vallakohtu alfabeet 1914.
250. Vallakohtu sissetulnud paberite lauajuhend 1914.
251. Riigi Teatajad (52) 1914.
252. Vallavalitsuse passide välja andmise raamat 1914.
253. Vallavalitsuse lauajuhend 1914.
254. Punase-Risti korjanduslehti (2) 1914.
255. Vallavalitsuse lauajuhend 1914.
256. Sõjaväelaste registreerimise raamat 1914.
257. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1914.
258. Vallakohtu ärasaadetavate paberite lauajuhend 1912-1914.
259. Vallavalitsuse lauajuhend 1914.
260. Valla posti kviitungi raamat 1914.
261. Valla postivedajate nimekiri 1914.
262. Valla eelarveliste kulude raamat 1915.
263. Mitmesuguseid raamatuid (16) 1915.
264. Riigi Teatajad (52) 1915.
265. Kohtu kutsete kontsad (9) 1915.
266. Valla rõugepanemise raamat 1900-1915.
267. Vallavalitsuse aktid (28) 1915.
268. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1915.
269. Vallakohtu raharaamat 1915.
270. Valla isikumaksu maksjate raamat 1915.
271. Valla passide saajate nimekiri 1915.
272. Vallavalitsuse kassaraamat 1915.
273. Vallakohtu alfabeet 1915.
274. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1914-1915.
275. Valla postile saadetavate kirjade raamat (4) 1915.
276. Valla postivedajate nimekiri 1915.
277. Vallavalitsuse lauajuhend 1915.

279. Vallakohtu aktid (79) 1915.
280. Vallavalitsuse aktid (18) 1916.
281. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1916.
282. Riigi teatajad (52) 1916.
283. Vallas olevate nekrutite nimekiri 1916.
284. Passide väljavõtmise raamat 1916.
285. Valla toitlusosakonna lauajuhend 1916.
286. Postiraamat 1916.
287. Raharaamat 1916.
288. Valla isikumaksu maksjate nimekiri 1916.
289. Vallavalitsuse poolt väljaantud passide r. 1916.
290. Vallavalitsuse lauajuhend 1916.
291. Mitmesuguseid raamatuid (27) 1916.
292. Vallakohtu raharaamat 1916.
293. Vallakohtu aktid (54) 1916.
294. Tulekinnituse seltsi kviitungi raamat 1913-1916.
295. Vallavalitsuse aktid (10) 1917.
296. Valla magasi raamat 1894-1917.
297. Vallakohtu aktid (27) 1917.
298. Vallavalitsuse ülemindavate summade kviitungi raamat 1912-1917.
299. Vallavalitsuse kassaraamat 1915-1917.
300. Vallvanema kassaraamat 1914-1917.
301. Valla toitluskomitee raamat 1917.
302. Vallavalitsuse poolt väljaantud passide raamat 1917.
303. Vallavalitsuse lauajuhend 1917.
304. Vallakohtu raharaamat 1917.
305. Valla isikumaksu maksjate nimekiri 1917.
306. Valla nõukogu protokolli raamat 1912-1917.
307. Vallakohtu aktide raamat 1908-1918.
308. Vallavalitsuse aktid (8) 1918.
309. Valla politsei lauajuhend 1911-1918.
310. Vallavalitsuse aktid (19) 1919.
311. Vallavalitsuse kassaraamat 1912-1919.
312. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1917-1919.
313. Toitlusosakonna normi viljasaajate nimed 1919.
314. Toitlusosakonna kassaraamat 1919.
315. Valla isikumaksu maksjate nimekiri 1919.
316. Toitlusosakonna normi viljatootjate nimekiri 1919.
317. Vallavalitsuse lauajuhend 1919.
318. Vallavalitsuse kassaraamat 1920.
319. Vallavalitsuse kviitungi raamat 1916-1920.
320. Vallavalitsuse aktid (19) 1920.
321. Piirituslubade väljaandmise raamatud (6) 1920.
322. Vallavalitsuse kassaraamat 1894-1920.
323. Valla isikutunnistuste alfabeet 1920.
324. Valla eelarveliste kulude raamat 1920.
325. Valla isikumaksu maksjate raamat 1920.
326. Valla nõukogu protokolli raamat 1917-1920.
327. Toitlus osakonna kviitungi raamat 1920.
328. Vallavalitsuse üleminevate summade kassaraamat 1920.
329. Vallavalitsuse lauajuhendid (3) 1920.
330. Mitmesuguste nimekirjade kogu (3) 1920.
331. Toitlusosakonna kviitungid ja teatelehed (18) 1920.
332. Vallavalitsuse aktid (18) 1921.
333. Vallavalitsuse lauajuhend 1921.
334. Piiritus lubade väljaandmise raamat 1921.
335. Vallavalitsuse aktid (17) 1922.
336. Valla kooliv. lauajuhend 1921-1922.
337. Vallavalitsuse inventari raamat 1921.
338. Vallavalitsuse inventari raamat 1909.
339. Küüdi korraraamat 1918-1924.
340. Magasi raamat 1894-1918.
341. Vallavanema kassaraamat 1920-1922.
343. Piirituslubade väljaandmise raamat 1922.
344. Piirituslubade väljaandmise raamat 1923.
345. Vallavalitsuse lauajuhend 1923.
346. Vallavalitsuse pääraamat 1921-1922.
347. Isikumaksu raamat 1921.
348. Liikumata varanduste maksude raamat 1920-1922.
349. Isikumaksu raamat 1922.
350. Vallavalitsuse aktid (25) 1923.
351. Vallavalitsuse postiraamat 1922.
352. Vallavalitsuse aktid (20) 1923.
353. Vallavalitsuse sissetuleku eraldamise raamat 1923.
354. Vallavalitsuse vallavanema kassaraamat 1923.
355. Valla sõjaväelaste registreeerimise raamat 1923.
356. Valla nõukogu protokolli raamat 1923.
357. Vallavalitsuse isikumaksu raamat 1923.
358. Vallavalitsuse liikumata varanduste maksu raamat 1923.
359. Vallavalitsuse eelarveliste kulude raamat 1923.
360. 1920. a. tulumaksu raamat 1923.
361. Vallavalitsuse pääraamat 1923.
362. Nr. 1. Virumaak. valitsuse administ. osakonna ettekirjutused 1924.
363. Nr. 2. Virumaak. valitsuse haridusosakonna ettekirjutused 1924.
364. Nr. 3. Virumaak. valitsuse majandusosakonna ettekirjutused 1924.
365. Nr. 4. Virumaak. valitsuse töö ja hoolekande osak. ettekirjutused 1924.
366. Nr. 5. Mitmesugune kirjavahetus 1924.
367. Nr. 6 Sõjaväe asutuste kirjavahetus 1924.
368. Nr. 7. Politsei asutuste ettekirjutused 1924.
369. Nr. 8. Välja antud isikutunnistused 1924.
370. Nr. 9. Kassaraamatu tõendavad dokumendid (2) 1925.
371. Nr. 10. Sissetuleku maksu paberitele 1925.
372. Nr. 11. Riigi liikumata varanduse maksu paberid 1925.
373. Nr. 12. Politsei kaudu sissenõutud paberid (2) 1925.
374. Nr. 13. Käsud küla kümnikule 1925.
375. Nr. 14. Väljaantud hobuste passid 1925.
376. Nr. 15. Läbikäivad ja deposiit arvel olevad summad 1925.
377. Nr. 16. Lõpnud hobuste passidele 1925.
378. Nr. 17. Mitmesuguste nimekirjade ja aruannetega 1925.
379. Nr. 18. Surnud isikute isiskutunnistustele 1925.
380. Nr. 19. Registreerimine 1925.
381. Nr. 20. Vallavalitsuse kassaraamatu sissetuleku tõendavad dokumendid 1925.
382. Koolivalitsuse akt 1925.
383. Vallavalitsuse lauajuhend 1925.
384. Iisaku vallavalitsuse koosolekute protokolli raamat 1894-1923.
385. Iisaku valla kruntide suuruste raamat 1913.
386. Iisaku v.v. hobuste passide register 1919.
387. Piirituse ostulubade tähestik 1924.
388. Magasi raamat 1923.
389. Iisaku valla koolilaste registreerimise raamat 1921.
390. Lisaisikumaksu raamat 1923.
391. Liikumata varanduste maksu raamat 1924.
392. Isikumaksu raamat 1925.
393. Sõjaväele kõlblikkude hobuste registreerimise raamat.
394. 1923. tulumaksu raamat 1923.
395. Vallavalitsuse postiraamat 1919.
396. Tulumaksu nimestiku raamat 1922.
397. Nr. 1 Valitsuse määrused ja säädust seletavad riigikirjad 1925.
398. Nr. 2 Valla varanduste valitsemisse puutuv kirjavahetus.
399. Nr. 3 Mitmesugused maksud (5) 1925.
400. Nr. 4 Hoolekanne 1926.
401. Nr. 5 Riigi kaitse 1926.
402. Nr. 6 Kohtulised karistused 1926.
403. Nr. 7 Tervishoid 1926.
404. Nr. 8 Statistika 1926.
405. Nr. 9 Kassaraamatu tõendavad dokumendid (2) 1926.
406. Nr. 10 Kassaraamatu sissetuleku tõendavad dokumendid 1926.
407. Nr. 11 Mitmesuguse sisuga paberid 1926.
408. Nr. 12 Valimised 1926.
409. Nr. 13 Registreerimine 1926.
410. Nr. 14 Põllumajanduslised paberid 1926.
411. Nr. 15 Teede korraldus 1926.
412. Nr. 16 Koolidesse puutuv kirja vahetus 1926.
412. Nr. 17 Väljaantud isikutunnistused 1926.
414. Nr. 18 Väljaantud hobuse passid 1926.
415. Nr. 19 Läbikäivad summad 1926.
416. Nr. 20 Surnute isikutunnistused 1925.
417. Nr. 21 Lõpnud hobuste passid 1926.
418. Nr. 22 Allkirjad ja käsud külakümnikkudele 1926.
419. Nr. 23 Riigi liikumata varanduse maksu paberid 1925.
420. Nr. 24 Sissetuleku maksu paberid 1926.
421. Vallavalitsuse postiraamat 1923.
422. Vangide saateraamat 1902.
423. Iisaku vallav. piirituslubade väljaandmise tähestik 1925.
424. Iisaku vallavalitsuse kassaraamat 1924-1925.
425. Iisaku vallaval. varanduste raamat 1923.
426. Iisaku vallaval. lisa liikumata varanduse maksu raamat 1926.
427. Iisaku vallav. edasi antavate summade raamat 1924-1925.
428. Iisaku vallavalitsuse protokolli raamat 1923-1926.
429. Iisaku vallav. liikumata varanduse maksuraamat 1925.
430. Iisaku valla reskontro 1923-1926.
431. Lisa isikumaks 1924.
432. Vallaval. lauajuhend 1924-1925.
433. Tulumaksu raamat 1924.
434. Vallavalitsuse pääraamat 1924.
435. Kaitseliidu maksuraamat 1925.
436. Valla nõukogu protokolli raamat 1924-1925.
437. Isikumaksu raamat (nöör katki) 1925.
438. Revisjoni komisjoni protokolli raamat 1920-1926.
439. Koolivalitsuse lauajuhend 1924-1926.
440. Vallavalitsuse postiraamat 1925-1926.
441. Sissetulekute eraldamise raamat 1924-1926.
442. Iisaku jsk. hääleõiguslikkude kodanikkude nimekiri 1926.
443. Vallavalitsuse pääraamat 1925.
444. Kaust nr. 1. Valitsuse määrused ja säädust seletavad ringkirjad 1926.
445. Kaust nr. 2. Valla varanduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1926.
446. Kaust nr. 3. Mitmesugused maksud (2) 1926.
447. Kaust nr. 4. Hoolekanne 1926.
448. Kaust nr. 5. Riigikaitse 1926.
449. Kaust nr. 8. Statistika.
450. Kaust nr. 9. Kassaraamatut tõendavad dokumendid (2) 1926.
451. Kaust nr. 10. Sissetuleku maksu paberid 1927.
452. Kaust nr. 11. Mitmesugusne kirjavahetus 1927.
453. Kaust nr. 12. Valimised 1927.
454. Kaust nr. 13. Registreerimine 1927.
455. Kaust nr. 14. Põllumajandus paberid 1927.
456. Kaust nr. 15. Teede korraldus 1926.
457. Kaust nr. 16. Koolidesse puutuv kirjavahetus 1927.
458. Kaust nr. 17. Väljaantud isikutunnistused 1927.
459. Kaust nr. 18. Väljaantud hobuste passid 1927.
460. Kaust nr. 19. Läbikäidavad summad 1927.
461. Kaust nr. 20. Surnute isikutunnistused 1927.
462. Kaust nr. 21. Lõpnute hobuste passid 1927.
463. Kaust nr. 22. Allkirjad ja käsud külakümnikkudele 1927.
464. Kaust nr. 23. Riigi liikumata varanduste maksu paberid 1927.
465. Vallavalitsuse eelarveliste kulude raamat 1923-1926.
466. Liikumata varanduste maksuraamat 1926.
467. Lisa liikumata varanduste maksur. 1927.
468. Valla koolivalitsuse lauajuhend 1927.
469. Isikumaksu raamat 1927.
470. Elanikkude registreerimise raamat 1921-1923.
471. 1925. a. tulumaksu raamat (2) 1925.
472. 1926. a. tulumaksu raamat (2) 1926.
473. Elanikkude registreerimise raamat 1923-1925.
474. Vallavalitsuse lauajuhend 1925-1926.
475. Vallavalitsuse kassaraamat 1925-1926.
476. Sõjaväleaste registreerimise raamat 1924-1927.
477. Vallavalitsuse lauajuhend 1926-1927.
478. Vallavalitsuse eelarveliste tulude raamat 1923-1927.
479. Vallavalitsuse eelarveliste kulude raamat 1927-1928.
480. Vallavalitsuse pääraamat 1926-1928.
481. Vallavalitsuse sissetulekute eraldamis raamat 1927-1928.
482. Kinnisvarade maksuraamat 1927.
483. Isikumaksu raamat 1927.
484. Vallavalitsuse kassaraamat 1926-1925.
485.Vallavalitsuse edasiantavate summade raamat 1926-1928.
486. Vallavalitsuse hoiusummade raamat 1924-1928.
487. Vallavalitsuse reskontro 1926-1928.
488. Vallavalitsuse materjaalide raamat 1925-1928.
489. Kaust nr. 1. Valitsuse määrused ja säädust seletavad ringkirjad 1927.
490. Kaust nr. 2. Vallavaranduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1927.
491. Kaust nr. 3. Mitmesugused maksud 1927.
492. Kaust nr. 4. Hoolekanne 1927.
494. Kaust nr. 5. Riigikaitse 1927.
494. Kaust nr. 8. Statistika 1928.
495. Kaust nr. 9. Kassaraamatut tõendavad dokumendid (2) 1927.
496. Kaust nr. 10. Sissetuleku maksu paberid.
497. Kaust nr. 11. Mitmesuguse sisuga paberid (2) 1927.
498. Kaust nr. 12. Valimised 1927.
499. Kaust nr. 13. Registreerimine 1927.
500. Kaust nr. 14. Põllumajanduslised paberid 1927.
501. Kaust nr. 15. Teede korraldus 1927.
502. Kaust nr. 16. Koolidesse puutuv kirjavahetus 1927.
503. Kaust nr. 17. Väljaantud isikutunnistused 1927.
504. Kaust nr. 18. Väljaantud hobuse passid 1927.
505. Kaust nr. 19. Läbikäivad summad 1927.
506. Kaust nr. 20. Surnute isikutunnistused 1927.
507. Kaust nr. 21. Lõpnute hobuste passid 1927.
508. Kaust nr. 22. Allkirjad ja käsud külakümnikkele 1927.
509. Kaust nr. 23. Riigi kinnisvarade maksupaberid 1927.
510. Raharaamat (pitsat katki) 1922-1928.
511. Posti raamat 1926-1928.
512. Posti raamat 1927-1928.
513. Puhkusele lastud sõjaväelaste registreerimise raamat 1919-1929.
514. Kaust nr. 1. Valitsuse määrused ja säädust seletavad ringkirjad 1928-1929.
515. Kaust nr. 2. Kassa väljaminekuid tõendavad dokumendid (21) 1928-1929.
516. Kaust nr. 3. Memoorial operatsioone tõendavad dokumendid 1928-1929.
517. Kaust nr. 4. Mitmesugused maksud 1928-1929.
518. Kaust nr. 5. Vallavaranduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1927-1929.
519. Kaust nr. 6. Kohtulised karistused 1917-1929.
520. Kaust nr. 7. Tervishoid 1927-1929.
521. Kaust nr. 8. Hoolekanne 1928-1929.
522. Kaust nr. 9. Riigikaitse 1928-1929.
523. Kaust nr. 10. Statistika 1928-1929.
524. Kaust nr. 11. Tulumaks 1928-1929.
525. Kaust nr. 12. Mitmesuguse sisuga paberid 1928-1929.
526. Kaust nr. 13. Registreerimine 1929.
527. Kaust nr. 14. Teede korraldus 1929.
528. Kaust nr. 15. Koolidesse puutuv kirjavahetus 1929.
529. Kaust nr. 16. Väljaantud isikutunnistused 1929.
530. Kaust nr. 17. Väljaantud hobuste passid 1929.
531. Kaust nr. 18. Läbikäivad summad 1928-1929.
532. Kaust nr. 19. Surnute isikutunnistused 1928-1929.
533. Kaust nr. 20. Lõpnute hobuste passid 1928-1929.
534. Kaust nr. 21. Allkirjad ja käsud küla kümnikuile 1928-1929.
535. Kaust nr. 22. Kinnisvarade maks 1928-1929.
536. Reskontro 1928-1929.
537. Kinnisvarade maksuraamat 1928-1929.
538. Isikumaksu raamat 1928-1929.
539. Vallavalitsuse lauajuhend 1927-1929.
540. Vallavalitsuse lauajuhend 1928-1930.
541. Hobuste nimestik (2) 1929.
542. Iisaku vallavalitsuse hobuste passide registreerimise raamat 1925-1930.
543. Hobuste passide registreerimise raamatu tähestik 1925-1930.
544. 1927. a. tulumaksu nimestik raamat 1927.
545. 1928. a. tulumaksu nimestik-raamat.
546. Kaust nr. 1. Valitsuse määrused ja säädust seletavad ringkirjad 1929-1930.
547. Kaust nr. 2. Kassa väljaminekuid tõendavad dokumendid (2) 1929-1930.
548. Kaust nr. 3. Memoriaal operatsioone tõendavad dokumendid 1929-1930.
549. Kaust nr. 4. Mitmesugused maksud 1929-1930.
550. Kaust nr. 5. Valla varanduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1929-1930.
551. Kaust nr. 6. Kohtulised karistused 1929-1930.
552. Kaust nr. 7. Tervishoid 1929-1930.
553. Kaust nr. 8. Hoolekanne 1929-1930.
554. Kaust nr. 9. Riigikaitse 1929-1930.
555. Kaust nr. 10. Statistika 1929-1930.
556. Kaust nr. 11. Tulumaks 1929-1930.
557. Kaust nr. 12. Mitmesuguse sisuga paberid 1929-1930.
558. Kaust nr. 13. Registreerimine 1929-1930.
559. Kaust nr. 14. Teede korraldus 1929-1930.
560. Kaust nr. 15. Koolidesse puutuv kirjavahetus 1929-1930.
561. Kaust nr. 16. Väljaantud isikutunnistused 1929-1930.
562. Kaust nr. 17. Väljaantud hobuste passid 1929-1930.
563. Kaust nr. 18. Läbikäivad summad 1929-1930.
564. Kaust nr. 19. Surnute isikutunnistused 1929-1930.
565. Kaust nr. 20. Lõpnute hobuste passid 1929-1930.
566. Kaust nr. 21. Allkirjad ja käsud küla kümnikuile 1929-1930.
567. Kaust nr. 22. Kinnisvarade maks 1929-1930.
568. Kaust nr. 23. Valimised 1929-1930.
569. Kaust nr. 24. Põllumajandus 1929-1930.
570. Postiraamat 1928-1929.
571. Reskontro 1929-1930.
572. Isikumaksu raamat 1921-1930.
573. Kinnisvara maksuraamt 1929-1930.
574. Vallavalitsuse eelarveliste kulude raamat 1928-1930.
575. 1929. a. tulumaksu nimestik raamat 1929.
576. Postiraamat 1929-1930.
577. Varanduste raamat 1926-1930.
578. Maksualuste maade, hoonete, vabrikute ja tööstus asutuste nimekirjad 1929-1931.
579. Reskontro 1930-1931.
580. Kassaraamat – sissetulekud.
581. Kaust nr. 1. Valitsuse määrused ja säädust seletavad ringkirjad 1930-1931.
582. Kaust nr. 2. Kassa väljaminekuid tõendavad dokumendid 1930-1931.
583. Kaust nr. 3. Memoriaal operatsioone tõendavad dokumendid 1930-1931.
584. Kaust nr. 4. Mitmesugused maksud.
585. Kaust nr. 5. Vallavalitsemisse puutuv kirjavahetus 1930-1931.
586. Kaust nr. 8. Hoolekanne 1930-1931.
587. Kaust nr. 9. Riigikaitse 1930-1931.
588. Kaust nr. 10. Statistika 1930-1931.
589. Kaust nr. 11. Tulumaks 1930-1931.
590. Kaust nr. 12. Mitmesuguse sisuga paberid 1930-1931.
592. Kaust nr. 14. Teede korraldus 1930-1931.
591. Kaust nr. 13. Registreerimine 1930-1931.
593. Kaust nr. 15. Koolidesse puutuv kirjavahetus 1930-1931.
594. Kaust nr. 16. Väljaantud isikutunnistused 1930-1931.
595. Kaust nr. 17. Väljaantud hobuste passid 1930-1931.
596. Kaust nr. 18. Läbikäivad summad 1930-1931.
597. Kaust nr. 19. Surnute isikutunnistused 1930-1931.
598. Kaust nr. 20. Lõpnute hobuste passid 1930-1931.
599. Kaust nr. 21. Allkirjad ja käsud küla kümnikuile 1930-1931.
600. Kaust nr. 22. Kinnisvarade maks 1930-1931.
601. Kaust nr. 24. Põllumajandus 1930-1931.
602. Isikumaksu raamat.
603. Küüdi raamat 1924-1931.
604. Vallavalitsuse protokolli raamat 1925-1930.
605. Kinnisvara maksuraamat.
606. Tee jaotuse nimestik 1925-1931.
607. Väärtsaadetiste ja pakkide saamise raamat 1928-1931.
608. Laua juhend 1930-1931.
609. Maksu nõudelehtede lauajuhend 1928-1930.
610. Iisaku vallanõukogu protokolli raamat 1926-1931.
611. Journaal – pääraamat 1928-1931.
612. Kassaraamat – väljaminekud 1928-1931.
613. Eelarveliste kulude raamat 1930-1932.
614. Eelarveliste tulude raamat 1930-1932.
615. Kassaraamat – väljaminekud 1931-1932.
616. Kassaraamat – sissetulekud 1930-1932.
617. Isikumaksu raamat 1931-1932.
618. Reskontro 1931-1932.
619. Pidude registreerimise raamat 1924-1932.
620. Postiraamat 1930-1932.
621. Kinnisvara maksuraamat 1931-1932.
622. 1930. a. tulumaksu nimestik raamat 1930.
623. Kaust nr. 1. Valitsuse määrused ja säädust seletavad ringkirjad 1931-1932.
624. Kaust nr. 2. Kassa väljaminekuid tõendavad dokumendid 1931-1932.
625. Kaust nr. 3. Memoriaal operatsioone tõendavad dokumendid 1931-1932.
626. Kaust nr. 4. Mitmesugused maksud 1931-1932.
627. Kaust nr. 5. Valla varanduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1931-1932.
628. Kaust nr. 7. Tervishoid 1931-1932.
629. Kaust nr. 8. Hoolekanne 1931-1932.
630. Kaust nr. 9. Riigikaitse 1931-1932.
631. Kaust nr. 10. Statistika 1931-1932.
632. Kaust nr. 11. Tulumaks 1931-1932.
633. Kaust nr. 12. Mitmesuguse sisuga paberid 1931-1932.
634. Kaust nr. 13. Registreerimine 1931-1932.
635. Kaust nr. 14. Teede korraldus 1931-1932.
636. Kaust nr. 15. Koolidesse puutuv kirjavahetus 1931-1932.
637. Kaust nr. 16. Väljaantud isikutunnistused 1931-1932.
638. Kaust nr. 17. Väljaantud hobuste passid 1931-1932.
639. Kaust nr. 18. Läbikäivad summad 1931-1932.
640. Kaust nr. 19. Surnute isikutunnistused 1931-1932.
641. Kaust nr. 20. Lõpnute hobuste passid 1931-1932.
642. Kaust nr. 21. Allkirjad ja käsud külakümnikuile 1931-1932.
643. Kaust nr. 22. Kinnisvarade maks 1931-1932.
644. Kaust nr. 23. Valimised 1931-1932.
645. Kaust nr. 24. Põllumajandus 1931-1932.
EKLA, f 200, m 20, 86/123 (II.2) < Iisaku khk. – Alide Amandus (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!