Ajalooline traditsioon: Iisaku.

Arhiivid - Illuka vallaarhiiv


Illuka vallaarhiiv asub vallamajas, mis on puuhoone. Arhiivi hoiuruum on kuiv. Illuka vallaarhiivis on ka Kurtna ja Pagari kohtu protokollid. Vallaarhiivist on eraldatud vallakohtu protokollid, mis on ilma nimestikuta. Vallakohtu protokollid on asetatud kappi, mille kõrgus umbes 1,5 meetrit ja laius 1 meeter. Aktid on aastakäikude viisi pakkidesse seotud ja riiulitele asetatud. Väliselt näib arhiiv korralik olevat, kuid sisuline korraldus puudub. Vallavolikogu on määranud 9 aasta eest eelmisele vallakirjutajale erilise summa arhiivi korraldamiseks. Kirjutaja Lutsberg on aga ainult osa arhiivist korraldanud ja praegune vallakirjutaja härra Uustal ei pea seda ka enda kohustuseks, et eelkäija tööd jatkata arhiivi korraldamiseks. Vallaarhiiv oli viidud enamlastepakku vallamaja pööningule. 1922. aastal on arhiiv pööningult tagasi toodud ja korraldatud. Arhiivainest puuduvad mõned aastakäigud, arvatavasti on tarvitatud arhiivmaterjali enamlaste ajal kütteainena. Kui suurel määral arhiivi on hävitatud, ei ole võimalik teada saada, kuna puudub täielik nimistu.
Kohtu arhiivist on 3 aasta eest vanemad kohtuprotokollid antud advokaat Wildenau kätte, kes ei ole neid aga senini arhiivi tagasi toonud. (Uustalu, Ernst)
Vallaarhiiv on jaotatud kahte ossa. Ühes kapis, mille kõrgus on 2 meetrit ja laius üle ühe meetri, hoitakse alal kirjakogusid. Kapis on neli riiulit, mis on karralikult aktidega asestatud. Siis on teine kapp, mis on jaotatud kuude ossa, iga osa sisaldades kaks riiulit, mille kõrgus on 2 meetrit ja laius 2,5 meetrit. Viimati mainitud kapis hoitakse käibel olevaid vallaraamatuid ja päämiselt trükitud materjali, nagu Riigi Teatajaid ja muid. Üldiselt on aga kapp peaaegu tühi. Mõnel riiulil on ainult paar-kolm raamatut.
Vallaarhiivi hooldajaks on vallakirjataja härra Uustal, kellel ei näi palju huvi olevat arhiivi sisulise korralduse vastu, kuna väliselt ei jätka korraldus midagi soovida.

Arhiivi nimekiri.
Elanikkude registreemise raamatud.
Sääduse raamatud.
Maa omavalitsused.
Riigi Teatajad.
Kviitungi raamatud.
Laua juhendid.
Kassa raamatud.
Toitlus raamatud.
Magasi raamatud.
Passi raamatud.
Volikogu raamatud.
Rõuge raamatud.
Raha raamatud.
Posti saadetiste raamatud.
Liikumata varanduste maksu raamatud.
Vallavalitsuse protokolli raamatud.
Inventari raamatud.
Kooliealiste laste nimekirjad.
Edasiantavate summade arveraamatud.
Pidupiletite registreerimise raamatud.
Äritunnistuste register raamatud.
Hääleõiguslikkude kodanikkude nimekiri.
Illuka valla karistuste raamatud.
Tagavaraväelaste registr. raamatud.
Küüdi raaamatud.
Vangide saate raamatud.
Isikutunnistuste väljaandmise raamatuud.
Hobuse passide väljaandmise raamatud.
Sõjaväele kõlb. hobuste registr. raamatud.
Tulumaksu maksjate nimekirjad.
Pää raamatud.
Kulude eelarve raamatud.
Sissetulekute eraldamise raamatud.
Kirjakogud.
Viinalubade väljaandmise raamatud.
Isikumaksu raamatud.
Hoiusummade arveraamat.
Kinnisvarade - maksualuste maade, hoonete, vabrikute ja tööstus asutuste nimekiri.
Väljamaalaste registreerimise raamat.
Üldõiguse teooria.
Arhiivi raamatud.

Raamatud ja kirjakogud.
Revisions Liste Kurtna 1858.
Ohakvere koguduse perekonna kiri 1874.
Illuka valla perekonna raamat 1874.
Kurtna valla perekonna raamat 1876.
Ohakvere koguduse perekonna kiri 1885-1914.
Kurtna kogukonna perekonna kiri 1885-1914.
Illuka koguduse perekonna kiri 1885-1914.
Ohakvere koguduse perekonna alfabeet 1886-1914.
Valla elanikkude üles kirjutamise raamat järkude viisi 1914-1919.
Ohakvere-Kurtna perekonna raamat 1910-1919.
Illuka-Kaatermo perekonna ramat 1910-1919.
Illuka vallavalitsuse elanikkude registreerimise raamat 1922-1924.
Illuka valla elanikkude registreerimise raamat 1923-1926.
Illuka valla elanikkude regist[reerimise] raam[at] 1926-1929.

Baltimaa Talurahva säädus 1863.
Vallaametnikkude instruktsioonid 1900 (3).
Keiser Aleksander 2. Kohtu säädused 1883.
Vallakohtu instruktsioonid 1890 (3).
Tee ja silla ehituse säädus 1905.
Sõjaväe säädus- V. Beresovsky väljaanne 1913.
Siseministri ringkirjad sõjaväe ja sõjaväe hobuste asjus 1874-1901.
Seesama 1874-1906.
Seesama 1874-1913.
Kohtusäädused, mis 20.11.1864. a. kinnit. 1864 (2).
Eestimaa Talurahva sääduse raamat 1858.
Tsiviil kohtupidamise säädus 1914.
Kriminaal kohtupidamise säädus 1914.
Riigikohtu otsused 1920-1924.
Säädused vaestelaste- ja Hoolekandekohtude korraldamise kohta Eestis 1925.
Valla ja maa volikogude valimise säädused 1927 (4).
Riigikogu vlimise, rahva hääletamise ja rahva algatamise säädus 1926 (4).
Juhtnöörid valla vaestelaste kohtu tegevuses 1925.
Ühe õiguse teooria 1925.

1.-5. Maa omavalitsus 1923-1928 (6).
1.-8. Riigi Teataja 1918-1924 (8).
9.-10. Riigi Teataja 1925 (2).
11.-12. Riigi Teataja 1926 (2).
13.-15. Riigi Teataja 1927 (3).
16. Riigi Teataja 1928.

1.-3. Adress raamat 1929-1925(3).
4.Adress raamat 1926-1927.

Kviitungi raamat 1895-1897.
Kviitungi raamat 1987-1899.
Kviitungi raamat 1899.
Kviitungi raamat 1988-1901.
Kviitungi raamat 1901-1902.
Kviitungi raamat 1903-1904.
Kviitungi raamat 1902-1903.
Kviitungi raamat 1904-1906.
Kviitungi raamat 1905-1906.
Kviitungi raamat 1905-1906.
Kviitungi raaamat 1908-1910.
Kviitungi raamat 1910-1911.
Kviitungi raamat 1911-1913.
Kviitungi raamat 1913-1914.
Kviitungi raamat 1912-1917.
Kviitungi raamat 1914-1915.
Kviitungi raamat 1915-1918.
Kviitungi raamat 1917-1919.
Kviitungi raamat 1920 (4).
Kviitungi raamat 1921 (2).
Kviitungi raamat 1921-1925.
Kviitungi raamat 1921.
Kviitungi raamat 1922 (9).
Kviitungi raamat 1923.
Kviitungi raamat 1918-1922.
Kviitungi raamat 1922-1929.
Kviitungi raamat 1923 (4).
Kviitungi raamat 1923-1924.
Kviitungi raamat 1924 (14).
Kviitungi raamat 1925 (15).
Kviitungi raamat 1926 (14).
Kviitungi raamat 1927 (12).
Kviitungi raamat 1928 (28).
Kviitungi raamat 1929 (23).
Kviitungi raamat 1930 (10)
Kviitungi raamat 1931 (14).
Kviitungi raamat 1932 (5).

Kurtna koguk. kirjade raamat 1876-1887.
Sissetulnud kirjade raamat 1891-1892.
Väljaläinud kirjade raamat 1890-1891.
Väljaläinud kirjade raamat 1893-1894.
Väljaläinud kirjade raamat 1895-1897.
Sissetulnud kirjade raamat 1895-1898.
Sissetulnud kirjade raamat 1894-1895.
Väljaläinud kirjade raamat 1898-1899.
Väljaläinud kirjade raamat 1889-1895.
Väljaläinud kirjade raamat 1900-1901.
Väljaläinud kirjade raamat 1902-1903.
Väljaläinud kirjade raamat 1892.
Sissetulnud kirjade (tühjad kaaned) 1892-1893.
Sissetulnud kirjade tähestik.
Väljaläinud kirjade raamat 1904-1905.
Väljaläinud kirjade raamat 1905-1906.
Sissetulnud kirjade raamat 1898-1899.
Sissetulnud kirjade raamat 1899-1900.
Sissetulnud kirjade raamat 1901-1902.
Sissetulnud kirjade raamat 1902-1904.
Sissetulnud kirjade raamat 1904-1906.
Väljaläinud kirjade raamat 1907-1908.
Sissetulnud kirjade raamat 1907-1908.
Laua juhend 1909-1910.
Laua juhend 1911-1912.
Laua juhend 1912-1913.
Laua juhend 1913-1914.
Laua juhend 1914-1915.
Laua juhend 1915.
Laua juhend 1915-1918.
Laua juhend 1916-1917.
Laua juhend 1918-1919.
Laua juhend 1919-1920.
Laua juhend 1919-1920.
Laua juhend 1923.
Laua juhend 1923-1924.
Laua juhend 1924-1925.
Laua juhend 1925-1926.
Laua juhend 1926-1927.
Laua juhend 1927-1928.
Laua juhend 1929-1931.

Illuka valla laeka raharaamat 1867- 1881.
Illuka valla pääraha raamat 1870- 1879.
Ohakvere valla laeka raharaamat 1874- 1894.
Ohakvere valla raharaamat 1890.
Kurtna valla laeka raharaamat 1876- 1894.
Kurtna valla laeka raharaamat 1892- 1893.
Deposiit arvete raamat 1915.
Administratiiv karistuste raharaamat 1895.
Vaeste abiraha raamat 1894- 1918.
Kooli summade kassaraamat 1895- 1917.
Läbiminevate summade kassaraamat 1895- 1918.
Magasi kapitali kassaraamat 1905- 1911.
Seesama 1912- 1917.
Illuka valla laeka raharaamat 1882-1894.
Valla üldine kassaraamat 1894- 1902.
Magasi (toitlus) kapitali raamat 1894- 1904.
Valla kassaraamat 1894-1904.
Valla kassaraamat 1904- 1906.
Valla kassaraamat 1907- 1908.
Valla kassaraamat 1909- 1911.
Valla kassaraamat 1912-1913.
Valla kassaraamat 1914- 1917.
Haigemajade kassaraamat 1899.
Valla kassaraamat 1919- 1921.
Valla kassaraamat 1922- 1923.
Valla kassaraamat 1923- 1925.
Valla kassaraamat 1926- 1928.
Valla kassa sissetulekud 1928- 1930.
Valla kassa väljaminekud 1929- 1930.
Valla kassa sissetulekud 1930- 1931.
Valla kassa väljaminekud 1930-1931.

Väljaläinud kirjade raamat 1917- 1918.
Toitlus raamat 1918.
Sissetulnud kirjade kaustik nr. 1: 1917.
Sissetulnud kirjade kaustik nr. 3: 1917.
Jahvatus lubade raamat 1918.
Illuka valla toitlusraamat 1919.
Illuka v. toitlusosakonna tšekiraamat 1919.
Illuka valla toitlusraamat 1919.
Illuka valla toitlusraamat 1919- 1920.
Illuka valla toitlusosakonna kassaraamat 1920- 1921.
Illuka valla toitlusosak. tõendavad dok. 1919.
Toitlus paberid 1919.
Toitlus paberid 1920.
Väljamüügi arveraamat 1920.
Väljamüügi arveraamat 1919- 1920.

Ohakvere valla magasini raamat 1868- 1886.
Ohakvere valla magasini raharaamat 1870- 1899.
Illuka valla magasi raamat 1870- 1879.
Illuka- Imatu magasi raamat 1875- 1885.
Kurtna kogukonna magasi raamat 1876- 1886.
Ohakvere valla magasi raamat 1882- 1893.
Imatu magasi käsiraamat 1879- 1885.
Illuka kogukonna magasi raamat 1895- 1906.
Illuka magasi arveraamat 1894.
Illluka üldine magasiraamat 1894- 1917.
Magasi raamat 1897.
Magasi raamat 1899.

Illuka valla passiraamat 1868- 1885.
Ohakvere valla passiraamat 1878- 1881.
Ohakvere valla passiraamat 1890- 1891.
Illuka valla passiraamat 1891- 1894.
Illuka valla passiraamat 1894- 1897.
Illuka valla alfariit 1895- 1899.
Illuka valla passiraamat 1895.
Illuka valla passiraamat 1890- 1891.
Illuka valla passiraamatu tähestik 1896- 1898.
Illuka valla passiraamat 1900- 1901.
Illuka valla passiraamatu tähestik 1902- 1903.
Illuka valla passiraamat 1903- 1907.
Illuka valla passiraamat 1907- 1911.
Illuka valla passiraamatu tähestik 1910- 1914.
Illuka valla passiraamat 1912- 1915.
Illuka valla passiraamat 1905- 1910.
Illuka valla passiraamatu tähestik 1915- 1917 (2).

Ohakvere volikogu raamat 1875- 1891.
Kurtna volikogu raamat 1873- 1888.
Kurtna volikogu raamat 1889- 1892.
Illuka volikogu raamat 1869- 1879.
Illuka volikogu raamat 1879- 1892.
Illuka volikogu raamat 1892- 1894.
Illuka volikogu raamat 1894- 1899.
Illuka volikogu raamat 1900- 1904.
Illuka volikogu raamat 1904- 1907.
Illuka volikogu raamat 1907- 1911.
Illuka volikogu raamat 1912- 1914.
Illuka volikogu raamat 1914- 1916.
Illuka volikogu raamat 1919- 1926.
Illuka volikogu raamat 1921- 1924.
Illuka volikogu raamat 1925- 1931.

Illuka valla rõuge raamat 1864- 1806.
Ohakvere valla rõuge raamat 1877- 1891.
Illuka valla rõuge raamat 1907- 1918.

Raharaamat 1892- 1899.
Raharaamat 1906- 1907.
Raharaamat 1911-1914.
Raharaamat 1916- 1921.
Raharaamat 1920- 1925.

Posti saadetiste raamat 1895- 1899.
Posti saadetiste raamat 1894- 1897.
Posti saadetiste raamat 1898- 1905.
Posti saadetiste raamat 1905- 1906.
Posti saadetiste raamat 1911- 1914.
Posti saadetiste raamat 1919- 1921.
Posti saadetiste raamat 1921- 1922.
Posti saadetiste raamat 1923- 1924.
Posti saadetiste raamat 1925- 1926.
Posti saadetiste raamat 1926- 1927.
Posti saadetiste raamat 1927 (2).
Posti saadetiste raamat 1928- 1929.
Posti saadetiste raamat 1929- 1931.
Posti saadetiste raamat 1931.

Liikumata varanduste maksu raamat 1920- 1927 (8).
Liikumata varanduste maksu raamat 1928- 1929.
Liikumata varanduste maksu raamat 1929- 1930.
Liikumata varanduste maksu r. 1930-1931.

Vallavalitsuse prtk. raamat 1893- 1924.
Illuka valla inventari raamat 1910.
Illuka valla inventari raamat 1921.
Illuka valla inventari raamat 1923, 1929 (2).

Illuka valla kooliealiste laste nimekiri 1923- 1924.

Edasi antavate summade arveraamat 1925.
Edasi antavate summade arveraamat 1927- 1928.
Edasi antavate summade arveraamat 1928.
Edasi antavate summade arveraamat 1929- 193.
Edasi antavate summade arveraamat 1930- 1931.

Pidu piletite registreerimise raamat 1921- 1923.
Pidu piletite registreerimise raamat 1921- 1923.
Pidu piletite registreerimise raamat 1923- 1924.

Äritunnistuste registreerimise raamat 1892- 1923.
Materjaalide raamat 1924- 1928.
Hääleõiguslikkude kodanikkude nimekiri 192.
Hääleõiguslikkude kodanikkude nimekiri 1926 (3).
Hääleõiguslikkude kodanikkude nimekiri 1930 (2).

Illuka valla karistuste raamat 1923 (2).

Tagavara väelaste alfaviit 1887 (2).
Soldatite ajutiste väljasõidu luba raamat 1886.
Kurtna valla ajut. tagav. väelaste raamat 1878.
Illuka valla ajut. tagav. väelaste raamat 1893.
Kurtna valla ajut. tagav. väelaste alfaviit 1886.
Illuka ajut. tagavaraväelaste raamat 1903- 1908.
Illuka valla ajut. väljasõit tag. 1899- 1906.
Samasugune 1892- 1899.
Ohakvere valla ajut. tagavarav. register 1886.
Demobiliseeritud rahvaväel. register 1920.
Tähestik rahvaväelaste kohta 1921.
Tagavara väelaste register 1920- 1924.
Vabast. rahvaväelaste registr. lehk. 1924.
Puhkusele lastud rahvaväelaste registreerimiser. 1924- 1925.
Küüdi raamat 1895- 1916.
Küüdi raamat 1921.
Küüdi raamat 1922 (3).
Küüdi raamat 1923- 1924.
Küüdi raamat 1925- 1926.
Küüdi raamat 1927- 1929.

Vangide saateraamat 1911- 1912.
Isikutunnistuste väljaandmise raamat 1919- 1922.
Isikutunnistuste väljaandmise raamat 1922- 1923.
Isikutunnistuste väljaandmise raamat 1923- 1927.
Isikutunnistuste konsud 1919 (5).
Isikutunnistuste konsud 1920.
Isikutunnistuste konsud 1922.

Hobuse passide kataloogid 1920.
Hobuse passide kataloogid 1920- 1922 (2).
Hobuse passide registreerimise raamat 1921- 1922.
Hobuse passide registreerimise raamat 1921- 1922.

Sõjaväe hobuste registreerimise raamat 1921.
Sõjaväe hobuste registreerimise raamat 1923- 1924.
Sõjaväe hobuste registreerimise raamat 1924- 1925.
Sõjaväe hobuste registreerimise raamat 1926.
Sõjaväe hobuste registreerimise raamat 1928.

Tulumaksu maksjate nimekiri 1920.
Selle ärakiri 1920.
Tulumaksu maksjate nimekiri 1921.
Selle ärakiri 1921.
Tulumaksu maksjate nimekiri 1922.
Selle ärakiri 1922.
Tulumaksu maksjate nimekiri 1923.
Selle ärakiri 1923.
Tulumaksu maksjate nimekiri 1924- 1931 (8).

Pearaamat 1922- 1923 (3).
Pearaamat 1923- 1925.
Pearaamat 1925- 1926.
Pearaamat 1926- 1928.
Journaali pearaamat 1928- 1930.
Journaali pearaamat 1929- 1931.

Kulude eelarve raamat 1921- 1922.
Kulude eelarve raamat 1923- 1926.
Kulude eelarve raamat 1927- 1928.
Kulude eelarve raamat 1929- 1931.

Sissetulekute eraldamise raamat 1923- 1925.
Sissetulekute eraldamise raamat 1926- 1928.

Tähestik piirituse ostulubade väljaandmiseks 1921 (2).
Illuka valla piiritus- viina lubade raamat 1922.
Illuka valla piiritus- viina lubade raamat 1923- 1924.
Illuka valla piiritus- viina lubade raamat 1925.

Kurtna kogukonna pääraha raamat 1886- 1891.
Iluka valla pääraha raamat 1888-1896.
Iluka valla pääraha raamat 1895- 1900.
Iluka valla pääraha raamat 1901- 1905.
Iluka valla pääraha raamat 1907- 1908.
Iluka valla pääraha raamat 1909- 1911.
Iluka valla pääraha raamat 1912- 1914.
Iluka valla pääraha raamat 1915- 1917.
Isikumaksu raamat 1920- 1921.
Isikumaksu raamat 1923-1926.
Isikumaksu raamat 1927- 1928.
Isikumaksu raamat 1929-1930.
Isikumaksu raamat 1930- 1931.
Isikumaksu raamat 1929.
Isikumaksu raamat 1931- 1932.

Illuka valla perekonnaseisu kirjakkogu 1926- 1928 (3).
Tõendavad dokumendid perek. kirjade juurde 1926- 1928 (3).
Reskontro 1924- 1928.
Eelarvamiste tulude raamat 1923- 1924.
Riigi kinnisvara maksu aluste maade, hoonte, vabrikute tööstus asutuste nimekiri 1929- 1930.
Väljamaalaste registreerimise raamat 1930.
Üldõiguse teooria 1925.

Arhiivi raamat 1922.
Hoiusummade arveraamat 1926- 192.
1/2 Tõendavad dokumendid 1899.
1/8 Mitmesugune kirjavahetus 1898.
1/1 Ringkirjad ja ettekirjutused 1900.
2/4 Politseisse puutuv kirjavahetus 1900.
3/5 Talurahva komissarisse puutuv kirjavahetus 1900.
4/6 Magasi kirjavahetus 1900.
5/7 Mitmesugune kirjavahetus 1900.
6/9 Tõendavad dokumendid 1900.
7/10 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1900.
8/11 Tulekinnitusse puutuv kirjavahetus 1900.
1/1 Juhtnöörid ja ettekirjutused 1901.
2/2 Mitmesugune kirjavahetus 1901.
3/4 Politseisse puutuv kirjavahetus 1901.
4/6 Magasi kirjavahetus.
1/1 Juhtnöörid ja ettekirjutused 1902.
2/4 Politseisse puutuv kirjavahetus 1902.
3/5 Talurahva komissarisse puutuv kirjavahetus 1902.
4/6 Magasisse puutuv kirjavahetus 1902.
5/9 Tõendavad dokumendid 1902.
6/11 Tulekinnitusse puutuv kirjavahetus 1902.
7/12 Sissenõutud maksud 1902.
8/13 Riigikaitse 1902.

1/1 Juhtnöörid ja ettekirjutused 1903.
2/2 Tõendavad dokumendid 1903.
3/4 Politseisse puutuv kirjavahetus 1903.
4/5 Talurahva komissarisse puutuv kirjavahetus 1903.
5/6 Rõuge panemisse puutuv kirjavahetus 1903.
6/7 Mitmesugune kirjavahetus 1903.
7/8 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1903.

1/1 Juhtnöörid ja ettekirjutused 1904.
2/2 Talurahva komissarisse puutuv kirjavahetus 1904.
3/3 Sissenõutud maksud 1904.
4/4 Politseisse puutuv kirjavahetus 1904.
5/5 Mitmesugune kirjavahetus 1904.
6/6 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1904.
7/7 Tagasiostmisse puutuv kirjavahetus 1904.
8/11 Protsent paberid 1904.

1/1 Talurahva komissarisse puutuv kirjavahetus 1905.
2/2 Sissenõutud maksud 1905.
3/3 Politseisse puutuv kirjavahetus 1905.
4/4 Juhtnöörid ja ettekirjutused 1905.
5/5 Riigikaitse 1905.
6/6 Mitmesugune kirjavahetus 1905.
7/7 Tulekinnitusse puutuv kirjavahetus 1905.
1/1 Juhtnöörid ja ettekirjutused 1906.
2/3 Talurahva komissarisse puutuv k/v 1906.
3/5 Politseisse puutuv kirjavahetus 1906.
4/7 Rõuge panemisse puutuv kirjavahetus 1906.
5/9 Mitmesugune kirjavahetus 1906.

1/14 Riigikaitse 1912.
1/5 Riigikaitse 1914.
2/9a Registratsioon 1914.
1/14 Riigikaitse 1915.
2/15 Valimisse puutuv kirjavahetus 1915.

1/2 Tõendavad dokumendid 1916.
2/3 Talurahva kom. puutuv kirjavahetus 1916.
3/4 Politseisse puutuv kirjavahetus 1916.
4/5 Riigikaitse 1916.
5/6 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1916.
6/7 Mitmesugune kirjavahetus 1916.
7/9a Registratsioon 1916.
8/9b Registratsioon 1916.
9/10 Sissenõutud maksud 1916.
10/14 Tagavara väelased 1916.

1/1 Maak. valitsuse ja maak. kom. k. vahetus 1917.
2/2 Toitlus komitee tõendavad dokumendid 1917.
3/2 Miilitsa valitsuse kirjavahetus 1917.
4/4 Registratsioon 1917.
5/6 Mitmesugune kirjavahetus 1917.
6/10 Riigikaitse 1917.
7/11 Sissenõutud maksed 1917.
8/12 Tõendavad dokumendid 1917.
9/13 Kutse alused 1917.

1/1 Riigikaitse 1918.
2/2 Tõendavad dokumendid 1918.
3/2 Tõendavad dokumendid 1918.
4/3 Ajutise valitsuse kirjavahetus 1918.

1/1 Maakonna valitsuse kirjavahetus 191
2/2 Paberid rahvaväelaste üle 1919.
3/3 Mitmesugune kirjavahetus 1919.
4/4 Enamlaste teg. uurim. kom. k. v. 1919.
5/5 Viru maavalitsuse ringkirjad 1919.
6/6 Mitmesugune kirjavahetus 1919.
7/7 Riigikaitse 1919.
8/8 Tõendavad dokumendid 1919.
9/9 Toitlusosakonna paberid 1919.
10/10 Koolivalitsuse kirjavahetus 1919.
11/11 Illuka valla põllup. külvi pin. suurus 1919.
12/12 Viru maak. komiss. kirjavahetus 1919.
13/14 Ringkirjad 1919.

1/1 Viru maak. val. kirja vahetus 1920.
2/2 Põllumajanduse jsk. k. vahetus 1920.
3/3 Töö- Hoolekande osak. kirjavahetus 1920.
4/4 Administratiiv osak. kirja vahetus 1920.
5/5 Politsei valitsuse kirjavahetus 1920.
6/6 Koolivalitsuse kirjavahetus 1920.
7/7 Majandusosak. kirjavahetus 1920.
8/8 Rahvaväe asutuste kirjavahetus 1920.
9/9 Toitlusosakonna kirjavahetus 1920.
10/10 Mitmesugused paberid 1920.
11/11 Maksuameti paberid 1920.
12/12 Mitmesugused paberid 1920.
13/12 Kohtu asutuste paberid 1920.
14/13 Tõendavad dokumendid 1920.
15/13a Tõendavad dokumendid 1920.

1/1 Viru maak. valitsuse kirjavahetus 1921.
2/2 Valla koolivalitsuse kirjavahetus 1921.
3/2a Põllumajanduslised paberid 1921.
4/3 Töö- Hoolekande osakonna paberid 1921.
5/4 Administratiiv osakonna paberid 1921.
6/5 Politsei valitsuse paberid 1921.
7/6 Kooli valitsuse paberid 1921.
8/7 Majandusosakonna paberid 1921.
9/8 Rahvaväe asut. 1921.
10/9 Toitlus paberid 1921.
11/10 Mitmesugune kirjavahetus 1921.
12/11 Maksuameti paberid 1921.
13/12 Kohtu asutuste paberid 1921.
14/13 Tõendavad dokumendid 1921.
15/13a Tõendavad dokumendid 1921.
16/14 Ringkirjad 1921.
17/16 Statistilised andmed 1921.
18/17 Põllutöö ministeeriumi paberid 1921.

1/1 Ringkirjad ja juhtnöörid 1922.
2/2 Administratiiv osakonna kirja vahetus 1922.
3/3 Põllumajandusse puutuv kirja vahetus 1922.
4/4 Töö- Hoolekande osakonna paberid 1922.
5/5 Majandus osakonna paberid 1922.
6/6 Haridus osakonna ja koolide paberid 1922.
7/7 Riigikaitse 1922.
8/8 Statistika 1922.
9/9 Politsei asutuse paberid 1922.
10/10 Kohtude ja kohtu-uurijate kirjavahetus 1922.
11/11 Mitmesugune kirjavahetus 1922.
12/12 Tõendavad dokumendid 1922.
13/13 Vallavalitsuse sisemine korraldus 1922.
14/14 Käsukirjad 1922.

1/1 Säädust seletavad ringkirjad 1923.
2/2 Raamatute vormid 1923.
3/3 Tõendavad dokumendid 1923.
4/4- 5/4a Mitmesugused maksud 1923 (2).
6/5 Hoolekande ja tervishoid 1923.
7/6 Riigikaitse 1923.
8/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1923.
9/8- 10/8a Käsukirjad 1923 (2).
11/9 Statistika 1923.
12/10 Mitmesugune kirjavahetus 1923.
13/11 Valimised 1923.
14/12 Registreerimine 1923.
15/13 Põllumajandus 1923.
16/14 Teede korraldus 1923.
17/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1923.

1/1 Säädust seletavad ringkirjad 1924.
2/2 Valla varanduste volitsemisse puutuv kirjavahetus 1924.
3/3 Tõendavad dokumendid 1924.
4/4 Mitmesugused maksud 1924.
5/4-a Sissenõutud maksud 1924.
6/4-a II Sissenõutud maksud 1924.
7/4-a III Sissenõutud maksud 1924.
8/5 Hoolekande ja tervishoid 1924.
9/6 Riigikaitse 1924.
19/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1924.
11/8 Käsukirjad 1924.
12/9 Statistika 1924.
13/10 Mitmesugune kirjavahetus 1924.
14/11 Valimised 1924.
15/12 Registratsioon 1924.
16/13 Põllumajandus 1924.
17/14 Teede korraldus 1924.
18/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1924.
19/16 Riigi liikumata varandus 1924.
20/17 Aruanded 1924.

1/1 Säädust seletavad ringkirjad 1925.
2/2 Vallavaranduse valitsemisse puutuv kirjavahetus 1925.
3/3 Tõendavad dokumendid 1925.
4/4 Mitmesugused maksud 1925.
5/4-a Sissenõutud maksud 1925.
6/5 Hoolekanne ja tervishoid 1925.
7/6 Riigikaitse 1925.
8/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1925.
9/8 Käsukirjad 1925.
10/9 Statistika 1925.
11/10 Mitmesugune kirjavahetus 1925.
12/11 Valimised 1925.
13/12 Registratsioon 1925.
14/13 Põllumajandus 1925.
15/14 Teede korraldus 1925.
16/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1925.
17/16 Aruanded 1925.
18/17 Liikumata varanduste maks 1925.
19/18 Kuu bilansid 1925.

1/1 Säädust täiendavad ringkirjad 1926.
2/2 Vallavaranduse valitsemisse puutuv k[irja]v[ahetus] 1926.
3/3 Tõendavad dokumendid 1926.
4/4 Mitmesugused maksud 1926.
5/4-a Sissenõutud maksud 1926.
6/4-a Sissenõutud maksud 1926.
7/5 Hoolekande ja tervishoid 1926.
8/6 Riigikaitse 1926.
9/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1926.
10/8 Käsukirjad 1926.
11/9 Statistika 1926.
12/10 Mitmesugune kirjavahetus 1926.
13/11 Valimised 1926.
14/12 – 15/12-a Isiku tunnistused 1926(2).
16/13 Põllumajandusline kirjavahetus 1927.
17/14 Teede korraldus 1927.
18/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1927.
19/16 Hobuse passid 1927.
20/17 Liikumata varanduse maks 1927.
21/18 Aruanded 1927.

1/1 (1929) Valitsuse määrused ja säädust täiendavad ringkirjad 1928/29.
2/2 Vallavaranduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1928/29.
3/3 Tõendavad dokumendid 1928/29.
4/4 Mitmesugused maksud 1928/29.
5/4-a Sissenõutud maksud 1928/29.
6/5 Hoolekanne ja tervishoid 1928/29.
7/6 Riigikaitse 1928/29.
8/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1928/29.
9/8 Käsukirjad 1928/29.
10/9 Statistika 1928/29.
11/10 Mitmesugune kirjavahetus 1928/29.
12/11 Valimised 1928/29.
13/12 Isiku tunnistused 1928/29.
14/12-a Isiku tunnistused 1928/29.
15/13 Põllumajanduslised paberid 1928/29.
16/14 Teede korraldus 1928/29.
17/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1928/29.
18/16 Hobuse passid 1928/29.
19/17 Liikumata varanduste maks 1928/29.
20/18 Aruanded 1928/29.
21/19 Raamatute vormid 1928/29.
22/20 Memorial dokumendid 1928/29.

1/1 Valitsuse määrused ja säädust täiendavad ringkirjad 1929/30.
2/2 Valla varanduste valitsemisse puutuv kv. 1929/30.
3/3 – 4/3-a Tõendavad dokumendid 1929/30(2).
5/4 Mitmesugused maksud 1929/30.
6/4-a Sissenõutud maksud 1929/30.
7/5 Hoolekanne ja tervishoid 1929/30.
8/6 Riigikaitse 1929/30.
9/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1929/30.
10/8 Käsukirjad 1929/30.
11/9 Statistika 1929/30.
12/10 Mitmesugune kirjavahetus 1929/30.
13/11 Valimised 1929/30.
14/12 Isiku tunnistused 1929/30.
15/13 Põllumajanduslised paberid 1929/30.
16/14 Teede korraldus 1929/30.
17/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1929/30.
18/16 Hobuse passid 1929/30.
19/17 Liikumata varanduse maks 1929/30.
20/18 Aruanded 1929/30.

1/1 Valitsuse määrused ja säädust täiendavad ringkirjad 1930/31.
2/2 Vallavaranduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1930/31.
3/3 Tõendavad dokumendid 1930/31.
4/3-a Tõendavad dokumendid (memor.) 1930/31.
5/4 Mitmesugused maksud 1930/31.
6/4-a Sissenõutud maksud 1930/31.
7/5 Hoolekanne ja tervishoid 1930/31.
8/6 Riigikaitse 1930/31.
9/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1930/31.
10/8 Käsukirjad 1930/31.
11/9 Statistika 1930/31.
12/10 Mitmesugune kirjavahetus 1930/31.
13/11 Valimised 1930/31.
14/12 Registratsioon 1930/31.
15/13 Põllumajanduslised paberid 1930/31.
16/14 Teede korraldus 1930/31.
17/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1930/31.
18/16 Hobuse passid 1930/31.
19/17 Liikumata varanduse maks 1930/31.
20/18 Aruanded 1930/31.
21/19 Alkoholiliste jookide müügi korraldus 1930/31.
22/20 Bilansside tabelite kaust 1930/31.

1/1 Valitsuse määrused ja säädust täiendavad ringkirjad 1931/32.
2/2 Vallavaranduste valitsemisse puutuv kirjavahetus 1931/32.
3/3 Tõendavad dokumendid 1931/32.
4/3-a Tõendavad dokumendid (memor.) 1931/32.
5/4 Mitmesugused maksud 1931/32.
6/4-a Sissenõutud maksud 1931/32.
7/5 Hoolekanne ja tervishoid 1931/32.
8/6 Riigikaitse 1931/32.
9/7 Kohtusse puutuv kirjavahetus 1931/32.
10/8 Käsukirjad 1931/32.
11/9 Statistika 1931/32.
12/10 Mitmesugune kirjavahetus 1931/32.
13/11 Valimistesse puutuv kirjavahetus 1931/32.
14/12 Registratsioon 1931/32.
15/13 Põllumajanduslised paberid 1931/32.
16/14 Teede korraldus 1931/32.
18/16 Hobuse passid 1931/32.
17/15 Koolidesse puutuv kirjavahetus 1931/32.
19/17 Liikumata varanduse maks 1931/32.
20/18 Aruanded 1931/32.
21/19 Alkoholiliste jookide müügi korraldus 1931/32.
22/20 Bilansside tabelite kaust 1931/32.
EKLA, f 200, m 20, 164, 124/163 (II.3) < Iisaku khk. – Alide Amandus (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!