Ajalooline traditsioon: Iisaku.

Arhiivid - Tudulinna vallaarhiiv


Arhiiv asub vallamajas, mis on kiviehitis. Arhiivmaterjal on paigutatud kahte suuruselt võrdsesse kappi. Kappide kõrgus on umbes 2 meetrit ja laius 1,5 meetrit. Arhiiv on usaldatud vallakirjutaja härra Uustalu hoolde.
Vallakohtu protokollid on eraldatud vallaarhiivist. Asuvad ühe kapi kahel alumisel riiulil. Vallakohtu aktid on kimpudesse köidetud aastakäikude viisi, kuid nad on ilma nimestikuta. Osa arhiivmaterjali asub vallamaja pööningul kahel riiulil, millede pikkus on umbes 2 meetrit. Pööningule on paigutatud Riigi Teatajate lisad ja muud mitteväärtuslikku materjali. Pööningul olev materjal on tolmunud ja igatepidi halvas olukorras.
Pääle selle on veel eriline arhiivainete kogu ühes kastis, mis kannab aastaarvu 1824. Kasti maht on 0,7X0,7X1 meetrit. Kast asub vallamaja eeskojas. Kast oli lukus, mille tõttu polnud võimalik arhiivainesega ligemalt tutvuda. Võti pidi olema kas vallavanema või kellegi teise isiku käes, kes vallamajast eemal. Kuid võis ka olla ainult vallakirjutaja umbusk, mis takistas kasti sisuga tutvuda, sest kogu arhiiviga tutvumise katse sünnitas vallakirjutajas umbusu ja kahtluse. Kast pidi sisaldama vanaaegset arhiivmaterjali.

Arhiivi nimekiri
1-I Tudulinna vallakohtu ehk vallavalitsuse välja valmistatud kirjade raamat 1873-1880.
2-I Väljasaadetud kirjade raamat. Oonurme 1886-1899.
3-I Sissetulnud paberite raamat 1890.
4-I Vallavalitsuse poolt välja valmistatud kirjade raamat 1881-1891.
5-I Sissetulnud paberite raamat 1891-1894.
6-I Väljaminevate paberite raamat 1891-1894.
7-I Sissetulnud paberite raamat 1895-1899.
8-I Väljaläinud paberite raamat 1899.
9-I Sissetulnud paberite raamat 1899-1901.
10-I Väljaläinud paberite raamat 1900-1901.
11-I Sissetulnud paberite raamat 1901-1903.
12-I Väljaläinud paberite raamat 1901-1905.
13-I Sissetulnud paberite raamat 1905-1908.
14-I Väljaläinud paberite raamat 1906-1908.
15-I Sissetulnud paberite raamat 1909-1910.
16-I Lauaraamat 1909-1910.
17-I Lauaraamat 1910-1912.
18-I Lauaraamat 1911-1912.
19-I Lauaraamat 1912-1913.
20-I Lauaraamat 1913-1914.
21-I Lauaraamat 1914-1915.
22-I Lauaraamat 1915-1916.
23-I Lauaraamat 1916-1917.
24-I Lauaraamat 1918-1919.
25-I Lauaraamat 1919 (2).
26-I Lauaraamat 1920-1922.
27-I Lauaraamat 1922-1923.
28-I Lauaraamat 1923-1924.
29-I Lauaraamat 1924-1925.
30-I Lauaraamat 1925-1927 (3).
31-I Lauaraamat 1927.
32-I Lauaraamat 1928-1929.
33-I Lauaraamat 1929-1930.
34-I Lauaraamat 1930-1931.
35-I Lauaraamat 1932.

1-II Tudulinna kogukonna nõupidamise raamat 1887-1895.
2-II Protokolli raamat 1895-1905.
3-II Protokolli raamat 1905-1906.
4-II Protokolli raamat 1906-1912.
5-II Protokolli raamat 1912-1917.
6-II Protokolli raamat 1917-1920.
7-II Protokolli raamat 1917-1921.
8-II Protokolli raamat 1921-1923.
9-II Haridus nõukogu protokolli raamat 1917-1920.
10-II Valla nõukogu protokolli raamat 1923-1927.
11-II Haridus nõukogu protokolli raamat.
12-II Valla nõukogu protokolli raamat 1927.
13-II Vallavalitsuse protokollid 1924.

1-VII Kviitungi raamat 1894-1896.
2-VII Kviitungi raamat 1896-1900.
3-VII Kviitungi raamat 1900-1902.
4-VII Kviitungi raamat 1902-1903.
5-VII Kviitungi raamat 1903-1904.
6-VII Kviitungi raamat 1904-1905.
7-VII Kviitungi raamat 1905-1907.
8-VII Kviitungi raamat 1907-1908.
9-VII Kviitungi raamat 1908-1909.
10-VII Kviitungi raamat 1909-1912.
11-VII Kviitungi raamat 1912-1915.
12-VII Kviitungi raamat valla üldsummade jaoks 1912-1914.
13-VII Kviitungi raamat valla üldsummade jaoks 1914-1917.
14-VII Kviitungi raamat 1915-1920.
15-VII Kviitungi raamat valla üldsummade jaoks 1917-1920.
16-VII Tulumaksu kviitungiraamat 1921-1923.
17-VII Isikumaksu kviitungiraamat 1921-1923.
18-VII Maamaksu kviitungiraamat 1921-1923.
19-VII Kviitungi raamatud 1923-1924.
20-VII Lisa isikumaksu kviitungi raamatud 1921-1923.
21-VII Lisa tulumaksu kviitungi raamatud 1921-1923.
22-VII Koolivalitsuse kviitungi raamatud 1920-1922.
23-VII Kviitungi raamatud 1920-1922.
24-VII Kviitungi raamatud 1925 (11).
25-VII Kviitungi raamatud 1926 (12).
26-VII Kviitungi raamatud 1927 (13).
27-VII Kviitungi raamatud 1928-1929 (18).
28-VII Kviitungi raamatud 1929-1930 (15).
29-VII Kviitungi raamatud 1930-1931.
30-VII Kviitungi raamatud 1931-1932 (12).

1-III Toitlus osakonna kraami sissetuleku raamat 1919-1921.
2-III Toitlus osakonna kassaraamat 1919-1921.
3-III Toitlus osakonna kraami väljamineku raamat 1919-1921.
4-III Toitlus osakonna majapidamise raamat 1919-1921.
5-III Toitlus osakonna vilja arveraamat 1919-1921.
6-III Mitmesugused arved toitlusalal 1917-1919.

1-VIII Posti raamat rahaliste saadetiste jaoks 1892-1906.
2-VIII Posti raamat 1906-1913.
3-VIII Posti laiali saatmise raamat 1894-1897.
4-VIII Posti laiali saatmise raamat 1897-1909.
5-VIII Posti raamat 1909-1911.
6-VIII Posti raamat 1911-1912.
7-VIII Posti raamat 1912-1915.
8-VIII Posti raamat 1913-1916.
9-VIII Posti raamat 1922-1924.
10-VIII Posti raamat politsei jaoks 1895-1911.
11-VIII Posti raamat politsei jaoks 1916.
12-VIII Posti raamat 1924-1926.
13-VIII Posti raharaamat 1920-1926.

1. Pääraha raamat 1869-1885.
2. Isikumaksu raamat 1894-1901.
3. Isikumaksu raamat 1902-1908.
4. Isikumaksu raamat 1909-1918.
5. Isikumaksu raamat 1919-1920.
6. Isikumaksu raamat 1920.
7. Isikumaksu raamat 1921-1923.
8. Isikumaksu raamat 1924.
9. Isikumaksu raamat 1925.
10. Isikumaksu raamat 1926.
11. Isikumaksu raamat 1927.
12. Isikumaksu raamat 1928-1929.
13. Isikumaksu raamat 1929-1930.

1-VI Sisse ja väljatulekute raamat Lemmaku kooli kohta 1894-1911.
2-VI Kooli kapitali sisse ja väljaminekute raamat 1914-1917.
3-VI Kooli summade sisse ja väljaminekute raamat 1899-1918.
4-VI Valla sisse ja väljaminekute raamat toitlus summadest 1894-1910.
5-VI Sisse ja väljaminekute raamat ülekantavate summade jaoks 1912-1921.
6-VI Sisse ja välja minevate summade valla kapitalide raamat 1916-1921.
7-VI Sissetulekute eraldamise raamat 1927.
8-VI Varanduste maksu raamat 1920-1921.
9-VI Varanduste maksu raamat 1922.
10-VI Väljaminekute raamat 1911-1916.
11-VI Kulude raamat 1920-1921.
12-VI Eelarveliste tulude raamat 1923.
13-VI Eelarveliste kulude raamat 1923.
1-V Valla kapitali kassaraamat 1910-1915.
(1-V Kulude raamat 1920-1921).
2-V Vallavanema kassaraamat 1914-1918.
3-V Hoolekande kassaraamat 1914-1918.
4-V Kassaraamat 1912-1914.
5-V Kassaraamat 1921-1922.
6-V Kassaraamat 1922-1924.
7-V Kassaraamat 1924.
8-V Kassaraamat 1925.
9-V Kooli valitsuse kassaraamat 1920.
10-V Sissetulekute eraldamis raamat 1925.
11-V Kassaraamat 1926.
12-V Reskontro 1924.
13-V Mitmesuguste isikute ja asutuste raamat 1925.
14-V Edasi antavad summade raamat 1925.
15-V Edasi antavad summade raamat 1926.
16-V Reskontro 1927.
17-V Edasi antavate summade raamat 1927.
18-V Reskontro 1927.
19-V Sissetuleku eraldamisraamat 1926-1927.
20-V Kassaraamat 1927.
21-V Kassaraamat sisset. 1928-1929.
22-V Kassaraamat väljam. 1929-1930.
23-V Kassaraamat sisset. 1929-1930.
24-V Kassaraamat väljam. 1929-1930.
25-V Edasi antavate summade raamat 1928-1929.
26-V Reskontro 1928-1929.
27-V Edasi antavate summade raamat 1929-1930.
28-V Reskontro 1929-1930.

1/16 Pää raamat 1922-1923.
2. Pää raamat 1923.
3. Pää raamat 1924.
4. Pää raamat 1925-1926.
5. Pää raamat 1927 (2).

1-X Perekonna nimekiri 1874.
2-X Perekonna nimekiri 1885.
3-X Oonurme perekonna nimekiri 1885.
4-X Oonurme perekonna nimekiri 1908.
5-X Tudulinna perekonna nimekiri 1908.
6-X Lemmaku perekonna nimekiri 1908.
7-X Perekonna nimekiri 1894.
8-X Perekonna nimekiri 1910.
9-X Perekonna nimekiri 1922.
10-X Elanikkude nimekiri 1927.

1-XI Passide tähestik 1895-1908.
2-XI Passide tähestik 1909.
3-XI Passi plankettide väljatoodud arvu tõendav raamat 1871-1895.
4-XI Välja toodud passi plankettide arvu tõendav raamat 1898 –1902.
5-XI Passide väljaandmise raamat 1894.
6-XI Passi raamatu register 1894-1895.
7-XI Passi raamatu register 1900-1908.
8-XI Passi raamatu register 1909-1908.
9-XI Hobuse passide tähestik 1920.
10-XI Isikutunnistuste tähestik 1919-1922.

1-IV Magasiaida maksuraamat 1882-1885.
2-IV Magasi käsiraamat 1877.
3-IV Magasiaida arveraamat 1869-1894.
4-IV Magasiaida arveraamat 1894-1912.

1-XII Puhkusele lastud sõjaväelaste nimekiri 1886-1891.
2-XII Puhkusele lastus sõjaväelaste nimekiri 1893-1908.
3-XII Puhkusele lastud sõjaväelaste nimekiri 1919-1921.
4-XII Trahvide raharaamat 1893-1897.
5-XII Vallavanema protokolliraamat 1893-1916.
6-XII Küüdi raamat 1913-1918.
7-XII Küüdi raamat 1912.
8-XII Hobuste nimekiri 1919.
9-XII Hobuste nimekiri 1921.
10-XII Maapidajate nimekiri 1913.
11-XII Tagavaraväelaste nimekiri 1899-1906.
12-XII Oonurme tagavaraväelaste nimekiri 1879-1886.
13-XII Vabastatud rahvaväelaste nimekiri 1920-1922.
14-XII Piirituse lubade raamat 1921.
15-XII Aresteeritute edasisaatmise raam. 1906-1911.
16-XII Aresteeritute edasisaatmise raam. 1912-1917.
17-XII Oonurme rõugepanemise raamat 1864-1892.
18-XII Oonurme rõugepanemise raamat 1838-1889.
19-XII Rõugete panemise raamat 1887-1907.
20-XII Tagavara väelaste register.
EKLA, f 200, m 20, 164/183 (II.4) < Iisaku khk. - Alide Amandus (1932)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!