Ajalooline traditsioon: K�pu.

Eelsõnaks


Kogudes 1926. aasta suvel Akadeemilise Ajaloo Seltsi ülesandel suusõnalist traditsiooni Suure-Kõpu ja läänepoolses Viljandi kihelkondades, püüdsin kinni pidada Seltsi poolt kaasa antud kavast ja püüdes teatavast küsimusest anda niisugust pilti, nagu seda jutustajad mulle ise ette maalisid, siis et kergem oleks ülevaadet saada, ei järjestanud ma kõiki teateid mitte jutustajate järjekorras, vaid koondasin teated ühe küsimuse all ühte ja teise küsimuse üle teise päätükki. Näituseks päätükk: Teoorjus, sellesse püüdsin koondada kõik teated teoorjusest. Päris puhtalt ei saanud ma seda koondamist läbi viia, sellepärast on tekstis äramärgitud need kohad, kust võib täiendavaid teateid leida. Töö hõlbustuseks ei tarvitanud ma mitte jutustajate nimesid, vaid ainult neid numbreid, missuguses järjekorras neist keegi jutustajate nimestikus seisab. Iga jutustaja teade algab sellelt realt, mille kohal on ta järjekorra number. Jutustajate nimestik ja sisu juhataja on raamatu lõpul.
EKLA, f 199, m 16, 3/4 < Kõpu khk. – Ants Vihman (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!