Ajalooline traditsioon: K�pu.

Arhiivid - Suure-Kõpu kiriku arhiiv


Suure-Kõpu kiriku arhiiv on täiesti korraldamata. Ei ole ka nimekirja. Ruumi ega kappi raamatute jaoks ei ole, need on lihtsalt nurgas segamini maas. Mingisugust kroonikat ei ole. Kirik on olnud kuni 1911. aastani (1890) ühendet Viljandiga, sellepärast on kõik vanemad raamatud sääl. Siin on vanemad:
Perekonna nimekirje 18 aastasaja lõpult ja 19 aastasaja algult.
Laulatute nimekiri 1811-1833
Ristitute nimekiri 1821-1833
Maetute nimekiri 1822-1833
Veel on Personalbuch aastast 1854.
(Pastori üteluse järele kuulub Suure-Kõpu kihelkonda Vastemõisa vallast kaks Kõõbra talu. Sürgaverest praegu ei ole.)
EKLA, f 199, m 16, 46/7 (II) < Kõpu khk. – Ants Vihman (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!