Ajalooline traditsioon: K�pu.

Arhiivid - Pärsti valla arhiiv


Pärsti valla arhiivil on nimekiri, mille järele on arhiivis 341 nummerdet raamatut. Nimekirja järele on kõige vanemad raamatud: protokolli raamat aastast 1867, rõugepanemise raamat aastast 1857 ja väljaläinud kirjade raamat aastast 1855. Arhiivis on olemas, kuid nimestikust puudub, 1858. aasta revisjoni kirjad. Viimaseid rohkem üldse ei ole. Arhiivist on kõrvaldet ja pööningule viidud endised Kubermangu teatajad 1862-1892, siis veel kubermangu valitsuse patente 1861-1880.
EKLA, f 199, m 16, 47 (II) < Kõpu khk. – Ants Vihman (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!