Ajalooline traditsioon: K�pu.

Arhiivid - Päri valla arhiiv


Päri valla arhiiv on korraldet. Nimekirja järele (veneaegse järg) on arhiivis 391 köidet raamatut ja 579 kirjakogu ja köitmata raamatut. Siis veel kõige hiljemast ajast (I 1926) on ühe uue nimekirja järele 6 arhivaali. Arhiivist on ainult mõned raamatud segasil aegil kaduma läinud (sekretäri teade). Ka endised Kubermangu teatajad on alles. Arhivaale kusagile ära antud ei ole. Maakonna valitsuse poolt on oodata lähemal ajal uus arhiivide korralduse vorm, mis omavalitsuste häälekandjas juba ilmunud. Päri Рeвизкия скaзки 7.12.1857 on kõige vanem raamat arhiivis.
Päri mõisa arhiiv on suuremalt jaolt väljamaale saadetud, ainult väike osa on kohal ja seda saab tarvitada. Endise mõisaomaniku von Bocki teade.
EKLA, f 199, m 16, 48 (II) < Kõpu khk. – Ants Vihman (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!