Ajalooline traditsioon: K�pu.

Arhiivid - Suure-Kõpu valla arhiiv


Kohtu arhiiv on eraldet muust valla arhiivist, selle raamatud on kronoloogiliselt kapis reas. Nimekirja ei ole. Muu valla arhiivil on nimekiri, mille järele on 416 raamatut ja 446 kirjakogu. Arhiiv on tervelt kohal, ainult mõned üksikud on vahelt kadunud. Kõige vanemad on: vaeste laste kassaraamat aastast 1827, magasini raamat aastast 1855, vallavalitsuse protokolli raamat 16.01.1867.
EKLA, f 199, m 16, 50/1 (II) < Kõpu khk. – Ants Vihman (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!