Ajalooline traditsioon: K�pu.

Arhiivid - Muud arhiivid


Puiatu kooli arhiiv on korraldamata.
Taki kooli arhiiv on korraldamata.
Tipu kooli (asutatud 1895) arhiiv on korraldamata, kuid koolijuhataja lootis ta kooliajaks korda seadida. Päri valla kool suleti 1924. aasta sügisel ajutiselt. Arhiiv on osalt vallamajas (ei ole nimekirja kantud), suurem osa on koolimajas veel alles.
Muist arhiivest ei saanud teateid.
EKLA, f 199, m 16, 51 (II) < Kõpu khk. – Ants Vihman (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!