Ajalooline traditsioon: K�pu.

Suusõnaline traditsioon - Sisserändamine


Kohaostjad tulid Pärstisse suuremalt jaolt Riidajast. Hulgalisi sisserändamisi pole olnud.
EKLA, f 199, m 16, 51 (III-1) < Kõpu khk., Tarthansu t. – Ants Vihman < Hans Torogoff, s. 1849 a. (1926)
 
Ainult Hans Torogoff Tarthansult, Tõnis Elblaus Asu talust, Kurikoff Kurika talust on põlised Pärsti mehed, kes talud ostsid. Teised on kõik väljast sisse tulnud, pea kõik Riidajast ja hiljem osteti siis neilt mõned oma meeste poolt ära. Riidajas elas mõisahärra ja säält meestel oli hää lühike ostukaupa teha.
EKLA, f 199, m 16, 51 (III-1) < Kõpu khk., Pärsti v. – Ants Vihman < Aleksander Jürgens, s. 1879 a. (1926)
 
Põka Lohk on ka põline Pärsti mees.
EKLA, f 199, m 16, 51 (III-1) < Kõpu khk., Kurika t. – Ants Vihman < Jaan Kurrikoff, s. 1865 a. (1926)
 
Kaevandikus (moonakate asukoht nagu Kooligi) on palju ja Koolis tuli enne Ilmasõda 12 ja rohkem perekonda. Kõik moonakad tulid Kõppu väljast.
EKLA, f 199, m 16, 51 (III-1) < Kõpu khk., Kõpu – Ants Vihman < Jüri Sõitam, s. 1844 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!