Ajalooline traditsioon: K�pu.

Suusõnaline traditsioon - Väljarändamine


Pärstist hulgalisi väljarändamisi ei ole olnud.
EKLA, f 199, m 16, 52 (III-2) < Kõpu khk., Tarthansu t. – Ants Vihman < Hans Torogoff, s. 1849 a. (1926)
 
Kui veel Abjas olin, siis käis isa teistega Venemaal kohte kuulamas.
EKLA, f 199, m 16, 52 (III-2) < Kõpu khk., Meksi t. – Ants Vihman < Jaak Nõges, s. 1843 a. (1926)
 
Tiidu peremehe vend Jand Tiidu läks õega Mandžuuriasse. Seda on 20 aastat tagasi. Hans Kuudeviit läks naise, poja ja tütrega Smolenski kubermangu. Seda on 30 aastat tagasi.
EKLA, f 199, m 16, 52 (III-2) < Kõpu khk., Meksi t. – Ants Vihman < Märt Takk, s. 1856 a. (1926)
 
Olin Pihkva kubermangus koos inimestega, kes olid sinna Kärksi külast väljarännanud. Oli 1 perekond: mees, naine, 2 last. Oli varem Kärksi Lõmsil sulane. Need sõitsid siit hobusega Venemaale.
EKLA, f 199, m 16, 52 (III-2) < Kõpu khk., Alustre t. – Ants Vihman < Hans Luhaäre vend (1926)
 
Väike-Kõpust läks Sisask ühes naise ja 2 pojaga Suhuumi. Ta müüs siin oma hingemaa koha ära ja läks. Metskülast läks ka üks noormees perekonnaga Suhuumi, nimi ei mäleta. Pärast kuulsime, et olevat sääl maha lastud kirsipuu otsast. Vastemõisa vallast läks Köhler perekonnaga ka Venemaale.
EKLA, f 199, m 16, 52/3 (III-2) < Kõpu khk., Puiatu v., Tohvri t. – Ants Vihman < Ants Roosi, s. 1858 a. (1926)
 
Tuhkja Tõnis ja Sooba Tohver käisid Saratovis, aga ei toonud midagi teadust tagasi. Paljud andsid neile raha ja nõudsid seda siis tagasi. Tuhkja Tõnis oli rikas ja tema käest ei nõutud, aga Tohver oli vaene ja temalt nõudsid kõik. Krimmis käisid Matsimaa Kusta ja Tõramaa Tõnis, kes vene keelt oskas. Tulid tagasi ja mitte keegi ei läinud sinna.
EKLA, f 199, m 16, 53 (III-2) < Kõpu khk., Kõpu, Puna kõrts – Ants Vihman < Tõnis Jürisson, s. 1840 a. (1926) 

Siin oli poiss Peeter Soop. Ta läks (50 aastat tagasi) Lemmakõndu ja säält läks ema ja õega Jamburgi ümbrusse talu pidama. Käis hiljem väljas. Mõisast läksid (40 aastat tagasi) kaks venda – Põdrad, Jaan ja Märt (kärnal) Gatšina lähedale. Selsamal ajal läks ka Märt Viisut Tõrvakülast Jamburgi ümbrusse. Ei tea, kas tal perekonda oli või ei olnud. 30 aastat tagasi läks Jaak Mölder naise ja 3 lapsega Vologda kubermangu.
EKLA, f 199, m 16, 53 (III-2) < Kõpu khk., Napsi t. – Ants Vihman < Willem Ekbaum, s. 1865 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!