Ajalooline traditsioon: Kadrina.

Sisukord


I Asjalisi mälestusi
1. Kirikud ja kirikuis leiduvaid esemeid
2. Kalmistuid
3. Kalmeid
4. Kiriku- ja kabelimägesid
5. Hiie- ja ohvrikohti
6. Linnamägesid
7. Lahingukohti ja laagriplatse
8. Pelgupaike ja maa-aluseid teid
9. Muid traditsiooniga seotud kohti ja esemeid
10. Mõisad
II Arhiive
1. Kadrina kirikuarhiiv
2. Undla valla arhiiv
3. Saksi valla arhiiv
4. Vohnja valla arhiiv
5. Palmse valla arhiiv
III Suusõnalist traditsiooni
1. Asustamisküsimus, sisse- ja väljarändamine
2. Sõjad
3. Katkud, näljad ja ikaldusaastad
4. Ajaloolise ja kohaliku tähtsusega isikuid, vabad talupojad
5. Rahva majanduslik elu
a. Pärisorjus
b. Teoorjus
c. Külade ja talude lammutamine, kuuendikumaad
d. Rendiaeg ja kohtade müümine
e. Rahva rahutused
f. Töö- ja elatamisvõimalused, palgaolud
g. Majanduslik seisukord
6. Usulised liikumised
7. Hariduslik olukord
a. Praegu teotsevad koolid
b. Varem teotsenud koolid
c. Hariduslise sihiga seltsid
8. Ärkamisaeg
9. 1905 a. sündmused
IV Usuteldud isikud
V Matka kava

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!