Ajalooline traditsioon: Koeru.

Asjalised mälestused - Kirikumäed


Väinjärve vallas, Kalitsa külas, Koidu talu maal on mäeküngas ja kivivared mida rahvas nimetab Kirikumäeks. Rahva jutu järgi tahetud vanasti sinna kirikut ehitada, kuid müürid langend kokku ja kirik jäändki ehitamata (R. Jakobs).
Paala jõe ligidal, umbes 200–300 m jõest, praeguse Käpa talu ja silla ligidal metsas on Kirikumägi. Äärmiselt tihedaks kasvand metsas ja võsastikus leidub suurtest põllukividest tehtud nelinurk – midagi maja alusmüüri taolist. Ehituse suurust on võimatu määrata kindlaks, kuna palju kive on ära tarvitatud silla ehitamise juures ja hulk kive leidub metsas laiali. Rahva jutu järgi olnud siin klooster. Praegune metsa all olev maa, mis on väga rammus ja kasvatab haruldaselt lopsakat metsa, olnud vanasti kloostri põldudeks. Mõnede vanade inimeste teadete järgi mäletanud nende vanemad aega, kus nimetatud põllud alles hakand metsastuma. Milline klooster seal olnud ja kunas ta olnud, sellest traditsioon ei kõnele midagi (Kustas Breiberg).
EKLA, f 199, m 40, 13/4 (I-5) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!