Ajalooline traditsioon: Koeru.

Asjalised mälestused - Mõisad Koeru kihelkonnas - Norra mõis


Norra mõis on kuulund varem ordule ja antud kasutada ühele ordurüütlile. Rootsi kuningas Gustav III andis mõisa 1569. a. Heinrich Ruthele ja hiljem selle pojale. Viimase lesk andis mõisa oma väimehele Heinrich Knorrile või Knorringile. Sellest ajast peale oli Norra ja Udeva Knorringite kasutada kuni 1915. a. 1915–17 oli mõis Tallinna ärimehe Florelli kasutada. 1917. a. ostis mõisa parun Maydell.
Norra mõis on ehitatud 1793. a., Johann Gottfried v. Knorringi ajal, ehitusmeistri Kranhalsi juhatusel. Ehitusmaterjaliks on tarvitatud paekivi, kuna vooderdatud on maja telliskividega. Ehitis on klassitsistlises siilis mõningate barokkelementidega ning väga rikkalikkude ilustustega. Maja on kahekordne. Suurem siseremont on olnud käesoleva sajandi algul. Sellest ajast on pärit ka seinamaalid. Tähelepanu väärt on 3 stiilset ahju saalis. Praegu asub mõisas Rõhu 6-kl. algkool, kooliõpetajate eluruumid ja paari asuniku korter. Maja laguneb ja on korratu, kuna vald ei jõua teha remonti. Ka laseb katus vett läbi, mille tõttu on rikutud osa teise korra lagesi[d].
EKLA, f 199, m 40, 16/7 (I-7) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!