Ajalooline traditsioon: Koeru.

Asjalised mälestused - Mõisad Koeru kihelkonnas - Preedi mõis


Preedi ja Rõhu mõisad kuuluvad umbes 320 a. kestel Wredede sugukonnale. Rootsi kuningas Karl IX kinkind Preedi mõisa Heinrich Wredele, tasuks kuninga elu päästmise eest Kirchholmi lahingus. Rahvatraditsiooni järele kingitud Heinrich Wredele maad kuni Paideni. Kuid kaardilauas mängind hilisemad omanikud maad ära, peale Preedi ja Rõhu mõisate (Muusikus).
Preedi mõisa vanem, ühekordne osa, on ehitatud umbes 1810. a. ümber, kuna uuem kahekordne osa on pärit 1850dast aastast, mil Preedi tehti peamõisaks, kuna seni olid mõisnikud eland Rõhul. Praegu on maja asunikkude kasutada.
Preedile kuuluv Rõhu mõis võõrandanti eelmisega ühel ajal. Rõhu mõisa maja, kahekordne puuehitis, põles mõne aasta eest ära.
EKLA, f 199, m 40, 19/20 (I-7) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!