Ajalooline traditsioon: Koeru.

Arhiivid


Koeru kihelkonnas leiduvaist arhiividest on tähelepanu väärt ainult Koeru kihelkonna ja kolme valla (Väinjärve, Liigvalla ja Kapu [Kogu vallaarhiivi ei läinud traditsioonikogujal korda kasutada, kuna sekretär keeldus kategooriliselt seda näitamas arhiivi korraldamatuse tõttu. Kuid Kapu valla arhiivi kuuluvaid Varangu kogukonna protokolle oli näha Varangu mõisas. Nähtavasti ei olnud arhiiv tervena kohal.]) arhiivid. Koolide arhiivides ei ole peale kroonikate tähelepanuväärt materjali, mitmes koolis puuduvad isegi kroonikad (Kalitsa, Kallasti) ning mõnedes koolides on viimased väga puudulikud (Vahu).
EKLA, f 199, m 40, 28 (II) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!