Ajalooline traditsioon: Koeru.

Arhiivid - Koeru kiriku arhiiv


1726. a. põles Koeru kirikumõis ja ühes sellega kõik raamatud, nii et vanemad materjalid on säilind mainitud aastast alates. Kiriku arhiiv on korda seatud eriti viimasel ajal õpetaja H. Ederbergi poolt. Viimane on püüdnud koguda arhiivi kõiki kirikusse ja kihelkonda puutuvat materjali.
Kiriku arhiivis leiduvast materjalist oleks nimetada:
1) Inventarinimekirjad 1726. a. peale.
2) Kassaraamatud 1726. a. p[eale].
3) Meetrikaraamatud 1726. a. p[eale].
4) Visitatsiooniprotokollid 1726. a.
5) Kirikukohtu protokollid 1726. a.
6) Konvendiprotokollid 1743. a.
7) Kirikukroonika.
Kõige vanemad teated kiriku kroonikas on 1637. a. pastor Johann Abraham Winkleri poolt, kes oli Koerus õpetajaks 1705.–1743. aastani. Winkler on teinud märkusi oma ja varema aja kohta. Winkleri järglased ei ole teinud sel alal pea midagi. Järgmisena on katsunud kirjutada kroonikat Dietrich Georg Mickwitz (1801–1946). Mickwitzi teated ulatavad kuni 1838. aastani. Järgmisena kirjutas kroonikat Adolf von Haller (1892–1920). Praeguse õpetaja Hermann Ederbergi kirjutatud kroonika algab 1924. aastast. Peale selle on H. Ederberg teinud kroonikale lisamärkusi ja täiendusi trükitud materjali põhjal vanemast ajast peale kuni 1921. aastani.
EKLA, f 199, m 40, 28/30 (II-1) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!