Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Praegu tegutsevad koolid - Varangu algkool


Varangu algkool on kõige vanem kool Koeru kihelkonnas, millest on säilind rahva teated. Kooli on asutand Varangu mõisa omanik 1832. a. Esimeseks õpetajaks olnud mõisateener Villem, kes saanud täieliku ülespidamise mõisalt. Kool töötand algul kodukoolina. Peale mõisateenijate laste saand koolis õpetus[t] ka küla talupoegade lapsed. Õpetatud ainult lugemist ja katekismust. Koolis käidud kaks kuni kolm talve. (Matiisen).
1832. kuni 1868. aastani tegutsenud kool ilma kindla kavata. 1868 läinud kool kogukonna ülalpidamisele. Kooliõpetajail olnud kasutada karja- ja heinamaad kogukonna ühismaast. Talumaade kruntimõõtmisega antud ka koolile koht. Õpetus koolis kestnud oktoobrist aprillini. Koolis õpitud usuõpetust, rehkendust, kirjutamist ja laulmist. Raamatuist olnud esialgu ainult uus testament, hiljem piibliloo- ja katekismuse raamatud. Õpetajaist mäletatakse ainult Juhan Kruusbergi ja Jaan Noormägit. Kooliõpetajal olnud õigus õpilasile anda ihunuhtlust kuni 5 hoopi. Tarviduse korral ta kutsund ka talitaja appi õpilasi karistama (Matiisen).
1899. a. ühendatud Raigu kool Varangu kooliga. 1902. a. tahetud Varangu kooli muuta ministeeriumikooliks, mis aga pole õnnestunud, kuna ministeerium keeldund vastava toetuse andmisest. Kool jäänud edasi vallakooliks.
1905. a. rahutuste pärast seisnud õppetöö pool aastat. 1906. a. valitud õpetajaks Rudolf Jürgenthal, kes jäänd sellele kohale kuni 1924. aastani. Kuni 1914. a. olnud kool 2-klassiline, 1914. a. muudetud 4-klassiliseks ja 1921. a. 6-klassiliseks. Praegu töötab Varangu algkool kolme õpetajaga ja 79 õpilasega. Kool asub Varangu mõisa härrastemajas (Teated Varangu algkooli juhatajalt).
EKLA, f 199, m 40, 100/2 (III-7a) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!