Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Praegu tegutsevad koolid - Vahu algkool


Vahu algkool on asutatud 1855. a. Kruusiaugu talu kohale. Esimene koolmeister Ants Vilberg olnud rahvajutu järele kooli asutaja. Vilbergi järel olnud õpetajaks Villem Kruusberg 5 a. kestel. Viimane olnud sunnit kohalt lahkuma prohvet Maltsveti õpetuse pooldamise pärast. Järgmise õpetajana mäletab rahvas Jüri Kruusbergi, kes olnud Vahu algkooli õpetajaks 27 kuni 30 aastat. 1873. a. toodud kool Pihumäele, praegusele kohale. (Jaan Stockeby).
Järgmised õpetajad Vahukülas olnud: Kustas Kuusbek 4 aastat, Ants Koff 13 a., Ants Kalmet 2 a., Oskar Lõvi pool aastat ja Elli Murakas 1915.–1920. aastani.
1922. aastal suletud Vahu kool, kuna Väinjärve mõisa asutatud uus 6-kl[assiline] algkool ja vald pole jõudnud mõlemaid koole pidada üleval. Kool suletud ümberkaudsete elanikkude protestist hoolimata. Õpilased, arvult kahekümne ümber, pidand minema 6 km eemal asuvasse Väinjärve mõisa.
1923. a. avatud Vahu kool uuesti. Kool on 6-klassiline ja töötab vaheldumisi 1., 3., 5. ja 2., 4., 6. klassiga. (Teated hilisemaja aja kohta on saadud koolijuhatajalt Osvald Hõlpuselt).
EKLA, f 199, m 40, 106/7 (III-7a) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!