Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Praegu tegutsevad koolid - Kalitsa algkool


Ärvita kogukonna kool Kalitsa külas on asutatud 1870. aastal. Algul kannud kool Ärvita kooli nime, 1918. a. nimetatud Kalitsa kooliks (Johannes Tombach). Kuid Ärvita kogukonnakohtu protokollidest selgub, et kõnesolev kool on juba 1868. a. olemas.
Esimese õpetajana mäletab rahvas Andres Arenschildi, kes olnud Kalitsa külas talupidaja. Arenschild pidanud kooli oma talus. Kooli ülalpidajaks olnud kogukond. Õppeained olnud piiblilugu, katekismus, kirikulaul, rehkendamine ja kirjutamine. Koolis käidud korratult ja koolist puudumine olnud sagedane. Põhjuseks olnud rahva vaesus, ei ole suudetud muretseda lastele talveks korralikke riideid ja jalanõusid, samuti puudunud paljudel leib laste[le] kaasapanemiseks. (Peeter Jakobs).
Järgmiste õpetajatena teab rahvas nimetada Rosarüütlit, Soosaart ja Keksi, ei mäleta aga nende tegevusest midagi. Järgmine, Hans Lind, olnud õpetajaks kuni 1889. Kogukond tagandand Lindi halbade elukommete pärast. 1889. a. valitud uueks õpetajaks Jüri Madisson, palgaga 110 rbl aastas ja peale selle koolimaade kasutamine. Kuna aga Madisson pole olnud nõus laupäeviti koolimajas jutlust pidama ja lapsi ristima, valitakse 1890. a. uueks õpetajaks Karel Summer. Viimane olnud valmis oma peale võtma kõiki mainitud kõrvalisi kohustusi ja tahtnud saada lisaks veel vallakirjutaja ametit. Kogukond ei ole seda luband kartes, „et koolipidamisele sellest kahjo tuleb“ (1890. a. apr. Ervita täis- ja volikogu protokollid). Veel samal aastal valitud õpetajaks Jaan Soo, kes saanud palgaks 140 rbl + 4 rbl valgustuse raha ja kogukond pidand maksma õpetaja pearaha. Jaan Soo olnud ühtlasi ka kirjutajaks ja rõugepanijaks. Järgmiseks õpetajaks on Gustav Klement kuni 1892. aastani. Kuna aga Klement keeldund kirjutaja ametit vastu võtmast vene keele oskamatuse pärast, tagandatud ta peagi. 1892 valitud õpetajaks Johannes Arenschild, kes tahtnud Kalitsa kooli suurendada ja palganud oma kulul teise õpetaja. Kuid valla vastuseismise tõttu jäänud Arenschildi plaan teostamata. Arenschild asutand Kalitsasse laulukoori.
1905. a. liikumistes osa võttes sattund Arenschild karistussalkade kätte ja karistatud 50 hoobiga mille tagajärjel ta varsti surnud Narvas, kuhu ta saadetud. 1905. a. olnud õpetajaiks enne Frienthal, siis Bauer.
Freienthal tagandatud sellepärast, et ta julenud klassis õpilasile ajalehte lugeda ette ja pidanud koosolekuid. 1906. a. valitud õpetajaks Johannes Tombach, kes on praegugi kõnesoleva kooli juhataja-õpetaja. J. Tombach on ühtlasi kohapidaja ja esijoones näibki teda huvitavat põllutöö. Praegu töötab kool 3 klassiga ühe õpetaja juhatusel. Õpilasi on 18. (Vanemad teated on saadud P. Jakobsilt, R. Jakobsilt ja Ärvita täis- ja volikogu protokollidest; uuemad teated koolijuhatajalt J. Tombachilt).
EKLA, f 199, m 40, 115/8 (III-7a) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!