Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Praegu tegutsevad koolid - Aruküla algkool


Aruküla algkool Tudre külas on asutatud 1871. aastal. Koolikoha on kinkind tolleaegne Aruküla mõisa omanik krahv Toll vallale tarvitamiseks. Hiljem on ta aga koha müünud ära ja koolile on jäänud tarvitada ainult maja vähese aiamaaga. Kool olnud kolmeklassiline.
1871.–1891. aastani puuduvad kindlamad teated õpetajate kohta. Vanema õpetajana mäletab rahvas Muuki, kes olnud Tudres õpetajaks kuni 1891. aastani.
1891–1899 Duglas.
1899–1904 Ado Normann; 1904–1907 Karl Puhk.
1907–1910 Peeter Nurk
1910 Johannes Reinglas, kellele järgnend Johannes Ibrus kuni 1917, mil valitud õpetajaks Anna Otti.
1921–22 õppeaastal olnud kool suletud õpilaste vähesuse tõttu. 1923 avatud kool uuesti. 1924–1927 ühendatakse Tudre ja Kalitsa koolid. I ja II klass ühes koolijuhatajaga asunud Kalitsas, III ja IV klass ja üks õpetaja olnud Tudres. Koolijuhatajaks olnud Johannes Tombach, kihelkonnakooli haridusega; õpetajaks olnud Johannes Roosileht, Tallinna Õpetajate Seminari haridusega. Praegu on Aruküla algkool 4-klassiline ja töötab 1 õpetaja juhatusel, Õpilaste arv ulatab 25ni. (Teated: Stärk, koolijuhataja Johanna Kärner ja Aruküla kogukonna täis- ja volikogu protokollid).
EKLA, f 199, m 40, 118/20 (III-7a) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!