Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Praegu tegutsevad koolid - Kallasti algkool


Kallasti algkool kuulub Norra-Udeva kogukonda ja on kiriku kroonika teadete järele üks vanemaist Koeru kihelkonnas. Kahjuks ei ole rahvasuus säilind teateid selle kooli mineviku kohta. Kuna aga kroonikat ei olnud ja ka õpetaja oli lahkund kohalt, ei läinud traditsiooni kogujal korda nimetatud kooli andmeid saada.
EKLA, f 199, m 40, 120 (III-7a) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!