Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Praegu tegutsevad koolid - Nõmmküla kool


Nõmmküla kooli asutamise ajaks arvab rahvas 70daid aastaid. Endiste õpetajate kohta ei ole säilind teateid. Kooli ülalpidajaiks olnud mõis ja kogukond.
Praegu töötab Nõmmküla kool viie klassiga, kus juures I ja II klass asuvad Nõmmkülas, kuna III, IV ja V klass asuvad Lahus (Teated J. Tamm).
EKLA, f 199, m 40, 120 (III-7a) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!