Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Varem tegutsenud koolid - Valdades - Merja kool


1840. a. tähendatakse kiriku kroonikas, et Arukülale kuuluv Merja kool on juba vanast ajast olemas. Kuid rahva teated ei ulata nii kaugele. Vanema õpetajana mäletatakse Jürgenthali, kes olnud umbes 1866.–1900. aastail Merjas. Jürgenthalile järgnend hiljem Simson 1 a., Luberg 1 a. Viimane õpetaja olnud Tiisfeldt. 1918. a. ühendatud Merja kool Kallasti kooliga. (Teated Ann Pahk ja Martin Eltermann).
EKLA, f 199, m 40, 125 (III-7b-1) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!