Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Varem tegutsenud koolid - Valdades - Väinjärve kool


Väinjärve kool Visusti külas olla asutatud umbes 70 a. tagasi. Hiljem asunud kool Metsla külla. Esimeseks õpetajaks olnud Väinjärve mõisa lambapoiss, sakslane Kalf. Kooli ülalpidajaiks olnud vald ja mõis. Koolis käidud algul 2 aastat, oktoobrist aprillini. Järgmiseist õpetajaist mäletatakse vaid hilisemaid – Nugist ja Ibrust. Iseseisvuseaja algul ühendatud Visusti kool Karinu kooliga. (N. Müller).
EKLA, f 199, m 40, 125/6 (III-7b-1) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!