Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Varem tegutsenud koolid - Valdades - Ramma kool


Rammalt käinud lapsed varem Karinu mõisas koolis. 1880. a. on Väinjärve pärishärra Baranoff kinkinud vallale koolimaad ja asutand kooli. Kooli ülalpidajaks olnud kogukond, mõisa poolt antud ainult küttepuud. Esimese õpetajana mäletatakse kedagi Saart, kelle mõisnik seadnud ametisse. 1918. a. suletud kool ja Ramma küla lapsed käivad 4 km eemal asuvas Karinu 6-kl algkoolis. (J. Prits).
EKLA, f 199, m 40, 126 (III-7b-1) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!