Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Varem tegutsenud koolid - Valdades - Ao algkool


Kiriku kroonika andmete järgi on Ao kool asutatud 1840. aastal. Vanemaid õpetajaid ei mäletata. Kooliskäimine kestnud 3 a. iga päev ja peale selle olnud kordamiskool kuni leeriajani. Kooliskäimine olnud hiljem sunduslik ja puudumise korral määratud trahviks: 1 päeva lapsele 5 kop, kahe päeva lapsele 4 kop, 3 päeva lapsele 3 kop, ja viie päeva lapsele 2 kop iga puudu jäänud päeva eest. (Tamm). Koolmeistril olnud õigus õpilasi karistada kuni 5 vitsahoobiga. Liigvalla vallavolikogu protokollides 1867. a. 1. veebr. leidub märkus: „Kui lapset ehk vanemad kolis käimise jures vastu pannevad siis vöölmünder wõi tallitaja woib hirmu anda.“
1906. a. tahetakse ühendada Ao, Rakke ja Edro koole Eestimaa kubermangu talurahva asjade komissari nõudel. Põhjuseks on: 1) koolimajad olla vanad ja vald ei jõudvat ehitada kolme uut koolimaja, 2) vähe lapsi koolides (Rak[k]es 30, Aos 15, Edrus 15). (Liigvalla valla täis- ja volikogu protokollidest). Kuid ühendamisest pole tulnud välja midagi ja Ao kool jäänud edasi endisesse äärmiselt viletsasse majja. (Tamm).
Viimaseist Ao kooliõpetajaist mäletatakse Pärna, Jaan Toomi ja Artur Evartit. Ao kool likvideeritud okupatsiooni ajal. (Tamm).
Kiriku kroonika andmete järgi on veel koolid olnud Aavere, Vaali ja Raigu kogukondes. Viimaste kohta puuduvad lähemad teated rahva seas. Ainult Raigu kooli kohta teatakse niipalju, et see olevat 1899. aastal ühendatud Varangu kooliga.
EKLA, f 199, m 40, 126/8 (III.7b-1) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!