Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Varem tegutsenud koolid - Koeru alevis - Kihelkonnakool


1872. a. asutand ümberkaudsed mõisnikud Vao mõisa omaniku Breverni eestvõttel Koeru kihelkonnakooli. Õpetajaks olnud Duglas. Kooli võetud vastu algkooli lõpetanud isikud vanadusele vaatamata. Mõned õpilased olnud isegi 30-aastased. Alguses valinud kooli asutaja von Brevern õpilasi oma äranägemise järgi ärksamate laste seast. Kursus ja õppeaeg ei ole kindlaks olnud määratud. (N. Müller). Kihelkonnakoolis käidud 5 kuni 6 talvet. Peaõppeaineks olnud saksa keel; teisel kohal olnud vene keel. Õpilasi olnud koolis 30–40 ümber. Kool suletud 1886. a. venestuse tuleku mõjul. (Joosep Bremrand).
EKLA, f 199, m 40, 128/9 (III-7b-3a) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!