Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Varem tegutsenud koolid - Koeru alevis - Saksa elementaarkool


1907. a. asutati Koeru Saksa elementaarkool. Kooli ülalpidajaiks olid kohalikud mõisnikud, õpetajaiks mõisnikkude tütred ja valitsejate prouad. Kool kestis kuni iseseisvuse ajani. (W. Breiberg).
EKLA, f 199, m 40, 133 (III-7b-3c) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!