Ajalooline traditsioon: Koeru.

Suusõnaline traditsioon - Haridusline olukord - Varem tegutsenud koolid - Koeru alevis - Kroonu 2-klassiline algkool


Kroonu 2-klassiline algkool asutati Koeru 1913. a. aastal. Õppekeeleks oli vene keel. Nimetatud kool olla mõeldudki vastukaaluna hariduse seltsi eestimeelsele koolile ja saanudki teatud määral viimase sulgemise põhjuseks.
Ühelt poolt hariduse seltsi kooli ja teiselt poolt saksa ning vene koolide [vahel] olnud alalised hõõrumised ning vaen ja mitte ainult nende koolide juhtivate rühmade, vaid isegi õpilaste vahel.
Kõnesolev kool suletud iseseisvuse aja algul (W. Breiberg).
EKLA, f 199, m 40, 133 (III-7b-3d) < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!