Ajalooline traditsioon: Koeru.

Päevaraamat


Juunikuus.
17. ja 18dal Väinjärve vallamajas ja Koerus.
19. ja 20. – Koeru kiriku arhiivis ja kiriku kirjeldamine.
21. – Aruküla mõisas ja Koeru algkoolis.
22. – Vao mõisas, Vao algkoolis ja Vao külas.
25. – Norra mõisas ja kirikumäel Paala jõe juures.
26. – Vahukülas, Vahuküla algkoolis.
27. – Udeva mõisas, Rõhu algkoolis.
Septembrikuus.
16. – Kapu mõisas ja Kapu vallamajas.
17. – Puhmu külas ja Puhmu algkoolis
18. – Liigvalla mõisas ja asunduses.
19. – Varangu mõisas, Varangu asunduses ja algkoolis.
20. – Aavere ja Raigu mõisades ja asundustes.
21. – Rammal.
22. – Tammiku asunduses, Kalitsa külas ja Kalitsa algkoolis.
23. – Tudre külas, Tudre algkoolis ja Salutaguse külas
24. – Visusti külas ja Koerus.
25. sept. Ärvita ja Väinjärve mõisades ja asundustes, Väinjärve algkoolis.
26. – Rõhul ja Preedis.
27. – Piibe mõisas ja asunduses, Lohu ja Nõmmküla külades.
28. – Abaja ja Valila külades.
29. – Vaali mõisas ja asunduses, Merja külas.
30. – Liigvalla vallamajas, Ao mõisas ja Ao külas.
Oktoobrikuus.
1. okt. Rakke alevis ja Rakke algkoolis
EKLA, f 199, m 40, 155/6 < Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!