Ajalooline traditsioon: Kuusalu.

Arhiivid - Kolga valla arhiiv


Arhiiv asub vallamajas kahes kapis. Umbes 7 jooksvat meetrit arhivaale. Osa neist asub lahtiselt seinakapis. Nimestik on olemas. Arhiiv pärit 19. sajandist. Vanimad raamatud kohtu protokolliraamatud aastast 1867. Valla protokolliraamatud 1871. aastast pääle. Revisjoniraamat aastast 1858.
EKLA f 200, m 16:1, 12 (II) < Kuusalu khk. – Leida Rebane (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!