Ajalooline traditsioon: Kuusalu.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslised olud - Leesi algkool


Maja ehitus algas 1874. Töö algab 1876. Kool asutati kohalike elanike soovil ja praost Kentmanni soovitusel. Esimene õpetaja oli Robert Reinwald. Kooli alal polnud tal ettevalmistust, kuid praosti poolt oli talle välja antud kutsetunnistus. Vene keelt ta ei osand ja sellepärast käib hiljem vene keelt oskajaid abilisi väljastpoolt. Pääaineks oli usuõpetus. Reinwald tagandatakse mingi lubamata kõrvalteenistuse pärast aastal 1897. Uus õpetaja Meier saab koha praostiproua korraldatud „proovijutluse“ järel Leesi kabelis, kuid siiski vallavolikogu valikul. Meier on Kaarma seminari lõpetaja. Lahkub 1903. Õpilasi on 50.
Järgmised õpetajad on J. Prümmel 1 a. Anton Reinwald 3 a. Joh. Kaalep 1 a ja M. Ester 1908–1914.
1909 ehitatakse uus maja.
1914–1917 – paar naisõpetajat.
1918 – Robert Kleesment ja Jakobiine Helberg. Koolis 4 klassi.
1922 – pr Kleesment.
1925 – 5 klassi.
1926 – 6 klassi.
Praegu kool asub kahes majas. Ruumid on üldiselt korralikud, kuid kitsad. Kool töötas seni nelja komplektiga ja nelja õpetajaga. (Kooliõpetaja Alberilt saadud teated.)
EKLA f 200, m 16:1, 95/6 (III-13) < Kuusalu khk. – Leida Rebane (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!