Ajalooline traditsioon: Kuusalu.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslised olud - Kõnnu algkool


Kõnnu algkool on asutatud 1918. a elanikkude nõudel okupatsioonivõimude poolt. Kihelkonnakooli revident õpetaja Luther toetas kooli asutamist.
Kool töötas härrastemajas viletsais ruumes.
Õpetajad olid hr ja pr Sihver 1918–1919;
1919 Linda Kabel ja Ida Viikmann.
1920 kool muudeti 5-klassiliseks. Praegu 6-klassiline, töötab 4 komplektiga.
EKLA f 200, m 16:1, 98 (III-13) < Kuusalu khk. – Leida Rebane (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!