Ajalooline traditsioon: Kuusalu.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslised olud - Suru algkool


Asutatud 1865 (67?). Kroonika vanema aja kohta on koostatud vanade inimeste jutustuste järgi. Jutustajad olid: Hans Pähel ja Kai Heidemann. 1926. a esimene 75a, teine 71a.
Kool asutati aastal 1865 Saare tallu. Selle talu pidaja võeti soldatiks ja tallu asutati Suru mõisnik Levenhaageli poolt eestikeelne kool. Talus asus ka Suru vallamaja. Kooliõpetaja oli ühtlasi vallakirjutaja.
1) Esimene koolmeister oli Mihkel Kallas – mees oli pärit Riiast. Algas kooli 10 lapsega. Õpetas umbes 13 aastat.
2) Koolmeister Hans Rotberg, ka Riiast. Õpetas umbes 2 a.
3) Otto Lepp Riiast – õpetas 1 aasta.
4) Johann Remmels – 2–3 a.
5) Gustav Grönberg – õpetas 1 aasta. Tema ajal sai õppekeeleks vene keel.
6) Juhan Blumfeld. Tuli Pruma vallast, õpetas 2 aastat.
7) Joosep Ohman pidas ühe talve Nõmme talus kooli, sest Saare talu läks müügile ja et vald ära ei ostnud, aeti kool välja. Kool seisis selle järgi 3 aastat.
8) Lillenkampf Tallinnast a 1895. Esimene koolmeister praeguses majas. Õpetas 1 ½ a.
9) Gustav Reinholm – 1 aasta. Hiljem oli laevakapten.
10) Edgar Rumberg – 12 a.
11) Juhan Jürisson – 4 a.
12 Jegorova Tallinnast.
13) Marie Kiviberg – 3 a.
14) Tuulik – ½ a.
15) Valk – 2 a.
16) Karl Lutvei – 2 ½ a.
17) Balder – ½ a.
Suru elanik Hans Allemann jutustab 1926. a, et peale Gustav Grönbergi õpetasid veel Surus Loksa köster Jaakob Janter 1 talve ja selle isa Jaakob Janter 6 talve. Gustav Reinholmi järgi oli õpetajaks veel Kasper Schnell. 1925. a pääle Marie Reiman. Töötand üksi kuni siiamaani.
EKLA f 200, m 16:1, 99/100 (III-13) < Kuusalu khk. – Leida Rebane (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!