Ajalooline traditsioon: Kuusalu.

Suusõnaline traditsioon - Hariduslised olud - Kodasoo algkool


1867 asutati kool Kaberlasse ja Saunjasse. Saunjas käisid lapsed esialgu Pärtli-Jaani talus.
Koolis õpetati piiblilugu, katekismust, lugemist, laulmist, rehkendust, kirjutamist, geograafiat ja vene keelt.
Esimene koolmeister oli siin Johannes Toehart. Kaberla koolis oli esimene õpetaja Toomas Kiikajoon. Hiljem õpetas lapsi ta poeg, siis koolmeister Akerman.
Karistuseks oli tutistamine, kõrvast näpistamine ja kuni 5 hoopi vitsu.
Pääle 3 a igapäevakooli oli veel 3 a vahekooli.
Õpetajaiks Kaberlas olid veel Bötcher ja Nessel. Nessel käis mõisas palvetundi pidamas. Järgmine õpetaja Hindrek Saks keeldus sellest ja mõis ei toetand teda enam ja ei annud talle abiraha.
Järgmised koolmeistrid olid Aguraiuja, Roost, Stein, Saarfelt, Kaasik, Osvet, Maasikas ja Oinas. Õpetajad said palka valla poolt.
1920 ühendati mõlemad koolid ja toodi Kodasuu mõisa. Kool praegu 6-klassiline.
EKLA f 200, m 16:1, 105/6 (III-13) < Kuusalu khk. – Leida Rebane (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!