Ajalooline traditsioon: Kuusalu.

Suuline traditsioon - Okupatsiooniaeg


Kodasoo valla arhiivis leidub huvitav mälestus selle valla Saksamaa alla soovimisest.
„1918. a volikogu otsustab tallitaja Ed. Kuuskmanni ettepanekut läbi harutades 5 häälega, – vastu; G. Art, Jaan Lilleberg erapooletud: Põhja korpuse käsuandja kindrali härra Freiher von Seckendorffi läbi Tema majesteedile Saksa keisrile Preisi kuningale truualamlist telegrammi saata järgmise sisuga:
Sel ülendaval silmapilgul, millal Kodasu ja Rummu mõisade omanik graf Rehbinder, kes ikka väsimata hoolega meie walla eest ja kiriku eestseisjana ka meie kiriku eest muret on pidanud, raskest vangipõlwest ja toore vägivalla valitsuse alt Siberist tagasi on tulnud, millal meie kodumaa ja ka meie wald metsikute mässjate ja kurjategijate salkade pimeda väevõimu alt peastetud on, ajab meie süda meid meie vabastajale ja võimsale heategijale, Tema Majesteedile Keisrile ja Kuningale oma kõige tulisemat tänu avaldama ja selle südameliku palwega Tema poole pöörama: Jäägu Saksa riigi ja tema kuulsa wahwa sõjaväe vägev kaitse ikka meie maa üle varjama, ja saagu meie Kodumaa Saksa riigi külge liidetud.
Arvab Tema Majesteet Keiser ja Kuningas heaks sellele meie rahva soovile lahkesti vastu tulla, siis julgeme meie veel seda teist palvet enne kanda: Saaks Eesti rahvale Saksa riigi vägeva valitsuse all oma keele tarvitamise õigus kirikus, koolis, maaomavalitsuses ja alamates kohtuasutustes ikka alale jäetud; ühtlasi lodame meie, et meie rahva kulturalised ja majanduslised ettevõtted lahket edendamist leiavad. Sellepärast palume meie Teie Ekstselentsi Tema Majesteedile Saksa Keisrile, Preisi Kuningale meie unustamata truudust ja truualamlist meelt avaldada, seda telegrammi ära viima Gendrali Freiher von Seckendorffile volitada: Jakob Trilljärwe, Jaan Otti ja Jaan Pällu, Johannes Ernesaksa.“
(Allkirjad.)
Ürikule on punase tindiga äärde kirjutatud: „Alguskirjal, mis K. Seckendorfile kätte saadikud viisivad, on alla kirjutanud väljaspool volikogu liikmed 1) Ferdinand Wiikman, elab Nõmmikul. 2) Jaan Wiikmann – elab Raudallikal. 3) Hindrek Proom – elab „Mäel“. 4) Gustav Willburg – Mihklil. 5) Jakob Trilljärv – Kodasoo mõisa kubjas; ja volikogu liikmed kõik peale G. Arti ja I. Lillebergi.
Wallavanem.
Kirjutaja Aguraiuja.“
(Allkiri)
EKLA f 200, m 16:1, 151/3 (III-17) < Kuusalu khk. – Leida Rebane (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!