Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Sisukord


I.
A. Sisukord
B. Saateks
C. Päevik
D. Jutustajate nimestik

II. Asjalised mälestused
A. Kirikud
B. Paide vallimäe lossi varemed
C. Mäo mõis
D. Purdi mõis (klooster)
E. Mündi mõis
F. Mäo mõisa mäel nn Tornimäel asuv mälestussammas
G. Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestused
H. Mitmesugused paigad

III. Arhiivid
A. Paide kirikumõisa arhiiv
B. Anna vallaarhiiv
C. Mäo algkooli arhiiv

IV. Suuline traditsioon.
A. Asustamisküsimus
1). Sisse- ja väljaränd
2). Mitmesuguseid asustamisteateid
B. Sõjad – väeteenistus
1). Põhjasõda
2). Türgi sõda
3). Krimmi sõda
4). Jaapani sõda
5). Ilmasõda
6). Eesti vabadussõda
7). Väeteenistus
C. Näljad, haigused, ikaldused
D. Ajaloolised isikud
1). Mõisnikud
a). Purdi (jt)
b). Mäo
c). Mitmesugused mõisnikud
2). Kirikuõpetajad
3). Mitmesugused isikud
E. Tegu
F. Teolt raharendile ja müügile siirdumine
G. Maa liikuvus mõisa ja küla vahel, kvooted
H. Tulundus
J. Rahutused
1). Mahtra mäss
2). Paunküla ja Purdi sõda
3). Rahutus Purdis
I. Majanduslik seisukord
1). Toitumine
2). Elamud
3). Mitmesuguseid töö- ja tarberiistu
K. Õiguslik elu, karistused
L. Usk
1). Luteri
2). Vene
3). Teisi uske
4). Maltsvet
M. Hariduslik olukord
1). Kirjaoskus, koolid
2). Ajakirjandus
3). Seltsielu
N. 1905. a. rahutused
O. 1917. a. revolutsiooni aeg
P. Saksa okupatsiooni aeg
Q. Mitmesugused teated
V. Teadete register, mis lokaalselt ei kuulu Paide-Anna kihelkonda
EKLA, f 199, m 44, 1/4 (I-A) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!