Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Päevik


1. juuni, pühapäev. Sõitsin välja Tartust Paide hommikul kl 4.15. Kohale jõudsin pikema ootamise järele Tamsalus ja rongi hiljumisega sama päeva kl 4 pääle lõunat. Läksin kohe pastor-linnapea Perli juure Paide kirikumõisa, kus peatusin. Lühemate korralduste järele algasin tööd Paide kiriku arhiivis, mis samas majas. Õhtuks jõudsin läbi vaadata enamuse arhiiv[i]raamatuist. Pääle õhtusöögi heitsin kohe magama, eelmise uneta öö, külma, suitsu ja sõidu vintsutuste tõttu eriti väsinuna. Öö 1./2. juun. olin samas, kus töötasin päeval – s.o pastoraadis.
2. juuni, esmaspäev. Tegin poolelijäänud tööd kiriku arhiivis. Vaatasin osa raamatuid ja kontrollisin ja kirjutasin käsikirjalise materjali nimestikku. Öö 2./3. juun. olin samas – pastoraadis.
3. juuni, teisipäev. Registreerisin käsikirjalist kogu, mis lõpetasin lõuneks. Sellejärele kirjutasin arhiivteateid Paide ja Anna kirikute ja surnuaedade kohta, eriti koduuurimistoimkonnale. Siis tutvusin köster härra Sihvarti (nr 51) saatel Paide kiriku, Vallimäe lossivaremete ja ühe Paide – Sillaotsa – surnuaiaga, mis asub paar kilomeetrit Paidest. Vahepääl kuulasin traditsiooni vallivahilt ja pastori emalt. Pääle selle korraldasin veel päeval tehtud tööd. Öö 3./4. juun. samas, kus eelmised.
4. juuni, kolmapäev. Tegin kogu päeva tööd Paides. Vaatasin teise Paide surnuaia ja koolid koduuurimistoimkonna andmeiks. Pääle selle tegin traditsiooni kogumiseks 20–30 üksikvisiiti, mis enamuses ei annud tulemusi. Öö 4./5. juuni olin samas, kus eelmised.
5. juuni, neljapäev. Läksin Paidest välja Kirila külla. Tegin võrdlemisi palju külaskäike samas külas. Andmeid saadud kohad on märgitud jutustajate nimestikus. Öö 5./6. juun. sama küla Tülla talus.
6. juuni, reede. Käisin veel mõned kohad Kirila külas, siis siirdusin Seinapalu küla Takkasaare-nimelisse külaossa. Võrdlemisi vähearvulised talud said kõik enamasti läbi käidud, kust andmeid loota oli. Öö 6./7. juuni olin Seinapalu küla Takkasaare talu Valmsenite juures.
7. juuni, laupäev. Käisin ülejäänud Seinapalu külas (päris Seinapalu) ja Valgma külas. Õhtuks läksin üle soo (mis küll pehmuse tõttu päris elukardetav oli, kaks korda sisse kukkudes) Mündi algkooli. Kool asub Mündi mõisa härrastemajas – paar kilomeetrit Paidest. Öö 7./8. juuni, olin mainitud koolis.
8. juuni, pühapäev. Kuulasin traditsiooni koolijuhatajalt M. Vaimult. Tutvusin mõisaga ja ümbruskonnaga niipalju, kui see huvi pakkus ajalooliselt. Pääle selle käisin Mündi asunduses 4–6 kohas või rohkem. Enamuses ei saanud mingisuguseid teateid, sest noored hiljuti asunud inimesed tavaliselt neid ei tea. Siis läksin läbi Paide, mõnes kohas veel õnne katsumas käies, Mäo mõisa, kuhu jäin ööseks 8./9. juun.
9. juuni, esmaspäev. Olin kuni lõuneni erilise tööta. Vaatasin Mäo mõisas asuva lastekodu kasvatajanna prl Uuega mõisat ja ümbrust, arvestades, et oligi suur püha. Lõunatasime Liivide pool ja kuulasime traditsiooni. Pääle lõunat käisin umbes 4 kilomeetri kaugusel asuvas Mäo vallamajas kuid see, asudes Peetri kihelkonna piires, ei kuuluud minu piirkonda. Tagasi tulles käisin Mäo-Tarbja algkoolis ja säält edasi mõned kohad Tarbja külas. Õhtuks jõudsin Tarbja küla Jõe tallu kaasvõitl. prl Schmidti koju, kuhu jäin ööseks 9./10. juun.
Teisip., 10. juuni. Läksin Tarbjast Lasbutri [Lasputre] kajamõisa asundusse, kus käisin mitmes kohas. Lasbutrist [Lasputrest] jõudsin õhtuks minna Äivere [Eivere] mõisa, kus olin öö 10./11. juun.
11. juuni, kolmapäev. Olin kogu päev Äivere [Eivere] külas, sest see on võrdlemisi suur ja leidus ka jutustajaid. Öö 11/12 juuni olin sama küla Steinbergide pool.
12. juuni, neljapäev. Käisin Leedu asunduses ja Otiku külas, kus olin öö 12./13. juuni Kõrtsi talus.
13. juuni, reede. Käisin karjamõisate, Tänjala, Pikaküla ja Kobra [Korba] asundusis kust peaaegu midagi ei saanud. Õhtuks jõudsin Purdi mõisa, kus on praegu 6 kl algkool. Öö 13./14. juuni olin sama kooli juhataja pool, kes mu endine õpetaja, küll mitte praeguses kohas.
14. juuni, laupäev. Töötasin Purdi mõisa valitseja majas asuvas Anna vallamajas arhiivis. Söömas ja magamas käisin Purdi mõisa härrastemajas asuvas eelmainitud koolis, sest töökoha kohta liikusid kuuldused, et säält süüa ja öömaja ei saa tasu eest ega tasuta. Lõunale kutsuti küll ainult oma inimesed. Öö Purdi mõisas 14./15. juunil.
15. juuni, pühapäev. Sõitsin omnibussiga Paide, sest see oli Paide suurpäev – suvepidustuste, spordistaadioni avamise jm. Päeval olin osalt tööta, osalt vaatasin kirikuid ja kogusin traditsiooni – kokku oli sõitnud suur hulk tuttavaid Tallinnast ja Tartust. Öö olin Tallinna võõraste internaadis Paide võõrastemajas. Hommikust ööd sõitsin samadega koos autos Purti tagasi, kus peatuse järele teised Tallinna sõitsid, mina
esmasp. 16. juunil Anna valla arhiivi pooleli jäänud tööle asusin. Töö lõpetasin vähe enne õhtut ja läksin läbi Purdi asunduse Anna köstri juure, sääl olin ka öö 16/17 juuni.
17. juuni, teisipäev. Käisin Vanamõisa asunduses, siis ligistikku asuvais külades Sõmeru, Nurmsi ja Pojatu. Neist, nagu harilik, sai teateid hoopis vähe. Jõudnud need läbi, sõitsin õhtuks Mustla külasse, kuhu jäin kohalisse algkooli öösel 17./18. juunil.
18. juuni, kolmapäev. Käisin Saaremõisa asunduses. Olles seega jõudnud oma ala piirile, hakkasin Paide poole tagasi minema. Esialgu läksin Võõbu külla, säält tulin Naudja kaudu teele välja. Nüüd oli kihelkonna piir nii kitsas, et polnud enam mingisugust uut kohta, mis läbikäimata. Et oli absoluutselt väljavaadeteta veel kord minna Pojatu ja selle naaberküladesse, mis juba enamasti talu-talult läbi käisin, pöörasin läbi soo otsemat teed Anna kiriku poole. Õhtuks jõudin Otiku külla, kus öömaja sain viimases talus küla lõpul (nime olin märkimata unustanud). Küsisin seda küll kolmes kohas varem, kuid igal pool arvati, et neil ei ole küllalt hää (kusagil oli palju lapsi, kusagil tulnud mitu kosilast korraga, kusagil oli mingisugune must töö käsil, mis võõral teeks oleku ebamugavaks). Tegeliselt see nii oli küll ja mitte vastutulematus, sest võtta lubati siiski.
19. juuni, neljapäev. Läksin traditsiooni kogudes läbi Tarbja küla, käisin veel korra Mäo mõisas, pidin sinna ööseks jääma, kuid aeg oli vähe varane. Õhtuks läksin Prääma mõisa. Tahtes minna otsem kui Paidest, läksin üle soo. Küsides enne tee suhtes ühelt keskkooliõpilaselt, vastas see, et soo pole üldse käidav. Kuid park, milles mõis asub, paistis nii ligidal ja selgesti, et otsustasin siiski minna. Ütlesin, et võiksin üle minnes jalad paljaks võtta, kui on märg. Sellele vastuseks sain, et peaksin siis palju enam ära võtma kui kingad ja sukad ja kahtlane on siiski, kas läbi saan. Instruktsiooni tõest sain aru juba varsti, kui olin sohu pööranud ja seda selgemini siis, kui keskööl jõudsin Prääma mõisa, kuhu ringi minnes Paidest oleksin jõudnud päeva loodeks. Sel ajal sääl midagi ette võtta polnud, siis läksin Paide, kus peatusin Grand võõrastemajas, öö 19./20. juunil.
20. juuni, Reede. Käisin Präämas. Siis osas Paides ja Pernovelja (Pärnuvälja) külas. Õhtuks tulin jälle Paide – samasse, kus eelmine öö.
21. juuni, laupäev. Käisin terve päev Paides, kogudes traditsiooni. Laupäeva ja pühapäeva vahelisel ööl ma üldse magada ei saanud, käisime minu paari kolleegaga Tallinna Kolledžist ja mõne Paide preiliga Paide Vallimäel ja mujal. Hommikul,
pühap. 22. juuni, käisin luteri ja vene kirikuis, siis võtsin oma pakid pastor-linnapea juurest, viisin need võõrastemajja. Samas magasin lõuneni. Siis käisin pastoraadis lõunel. Õhtu poole jalutasin niisama. Õhtul olin võõrastemajas – kus ühe säälse daami ettevõttel, kes asendas peremeest, koguti mu tuppa terve võõrastemaja publik, soole ja seisusele vaatamata. Nii oli möödunud kolm nädalat sellest ajast, kui tulin, läbi käinud kõik, mis puutus minu tööala piirkonda, otsustasin ära sõita. Tegingi seda samal ööl 22./23. juunil. Pääle ühise saatmise vaksali sõitsin Türile.
EKLA, f 199, m 44, 7/13 (I-C) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!