Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Jutustajate nimestik


1). Adamson, Marie. 66 a. v. Valgma küla, Tõnsu talust.
2). Adof, Villem. 33 a. v. Valgma küla Uustalust.
3). Alew, Jaan. 73 a. v. Naudjast (üksiktalu Anna kihelkonnas).
4). Ani, Mart. 89 a. v. Paide linnas, Rüütli 26.
5). Eero, Jaan. 84 a. v. Mündi asunduses käsitöö krundil. Pärit Püssist.
6). Eller, Mari. 53 a. v. Seinapalu küla. Juhani talu teenija, pärit Mäo vallast.
7). Grünewald, Aleksandra. 62 a. v. Endine Mäo mõisa omanik, praegu säälse lastekodu juhataja.
8). Indermitte, Gustas. 73 a. v. Seinapalu küla, Saare talust. Pärit Valgma külast.
9). Indermitte, Kata. 69 a. v. Valgma küla Pääburi talust.
10). Indermitte, Otto. 65 a. v. Samast, kust eelmine, on selle abikaas.
11). Kagovere, Leena. 56 a. v. Sõmeru küla Matsi talust.
12). Karten (Garten), Ann. 86 a. v. Lasbutri [Lasputre] karja mõisa asunduses.
13). Karus, Epp. 61 a. v. Otiku külas.
14). Kask, Otto. 53 a. v. Mündi asunduses. Pärit Purdist.
15). Kerber, August. 36 a. v. Tarbja küla Kuura talus.
16). Kindel, Liisa. 91 a. v. Türist pärit.
17). Kivisild, Jaan. 58 a. v. Kirila küla Miku talu rentnik, Türi kihelkonnast tulnud.
18). Klaan, Jaan. 80 a. v. Nurmsi külas, parkal.
19). Kleberg, Karl. 89 a. v. Paide vaestemajas. Kadakas või sakslane.
20). Lamster, Jaan. 71 a. v. Tulnud Lätimaalt juba noores põlves. Rahvuse poolest lätlane. Elab praegu Kriilevälja külas, 16 a. juba.
21). Lamster, eelmise abikaas. 62 a. v. Eestlane. Elab samas, kus mees.
22). Lamster[, Albert?]. Eelmiste poeg. 26 a. v. Paide raadioäris.
23). Laube, Mai. 64 a. v. Mündi asunduses. Pärit Narvast.
24). Laufer, Liisa. 55 a. v. Purdi asunduses. Pärit Koselt. Praegusel kohal 35 a.
25). Liiv, Gustav. 62 a. v. Mäo kutsar (endine), nüüd peab pr Grünewaldi asundusmaid. Pärit Purdist. Mäos elanud 30 aastat.
26). Lillepott, Jüri. 65 a. v. Äivere [Eivere] küla Mardi talus, tulnud sama kihelkonna Otiku külast.
27). Lillepott, Mart. 56 a. v. Lasbutri [Lasputre] karjamõisa asunduses. Paide kihelkonnast pärit.
28). Lindemann, Miina. 60 a. v. Tarbja küla Jaagu talus (35 a. sääl).
29). Lutrusen, Ann. 75 a. v. Lokutalt. Nüüd elab Paides Suureaia 27.
30). Maiste, Elisa. 49 a. v. Viljandist. Oli juhuslikult Paides.
31). Neidu, Hedvig. 83 a. v. Kirila küla Sepasaunal. Pärit naaberkülast Seinapalust.
32). Paija, Kristine. 80 a. v. Paide, Rüütli 26.
33). Perli, Emile. 68 a. v. Sündinud Rõuges Vana-Roosa valitseja tütrena. Paide pastor-linnapea Perli ema. Elanud mitmel pool. Praegu on lühemat aega Paides kirikumõisas.
34). Perli, Gerhard. 40 a. v. Paide pastor-linnapea. Paides viis aastat.
35). Pert, Mihkel. 63 a. v. Kirila küla Tülba talu peremees.
36). Prenner (Brenner), Anna. 74 a. v. Seinapalu küla Vahi talus.
37). Prosso, Hans. 60 a. v. Leedu asunduses.
38). Päärdu, Jüri. 68 a. v. Kirila küla Loodevälja talu peremees.
39). Puustak, Leena. 76 a. v. Elab Mäo asunduses, on ka samast pärit.
40). Rebane, Jaan. 78 a. v. Paide Pikk 22. Pärit Paistust – Aidu vallast.
41). Reimann, Anna. 79 a. v. Äivere [Eivere] küla Juhani talus.
42). Reinmann, Aleksander. 55 a. Kirila küla Uuepiibe talus.
43). Reinmann, Jaan. 68 a. v. Kirila küla Loodevälja talu peremees.
44). Riimann, Jaan. 74 a. v. Mustla küla Kivi talus. Pärit Paide kihelkonnast – praegusel kohal 40 a.
45). Rosenbaum, Liisa. 67 a. v. Valgma küla Pääburi talus. Pärit Mäo mõisast.
46). Rosenfeldt, Mari. 65 a. v. Tarbja küla Sepa talus.
47). Rüütel, Teodor. 62 a. v. Purdi asunduses.
48). Sepp, Daniel. 67 a. v. Paides kärner ja Valli(-mäe) vaht. On pärit Puhjast.
49). Septer, Anna. 78 a. v. Paides Rüütli 26. Mäo mõisa metsavahi tütar.
50). Schmidt, Hans. 55 a. v. Tarbja küla Jõe talu peremees.
51). Sihvart, Nikolai. 26 a. v. Paide köster.
52). Sion, Leena. 76 a. v. Kriilevälja külas.
53). Stein, Wilhelmine. 42 a. v.
54). Steinberg, Kata. 66 a. v. Ojataguse (küla) asunduses.
55). Taal, Justin. 29 a. v. Paide vene köster. 3 a. praegusel kohal.
56). Tadel, Liisa. 74 a. v. Paide, Suureaia 27. Pärit Koerust.
57). Tamberg, Karl. 29 a. v. Järgneva poeg, samas elab.
58). Tamberg, Liisa. 50 a. v. Tänjala karjamõisa asunik. Enne olnud samas kohas moonakas (moonamehe naine).
59). Tenjas, Hans. 76 a. v. Otiku küla Räga talus.
60). Tibo, Liisa. 77 a. v. Tarbja küla Miku talu endine perenaine. Pärit Türist, praegusel kohal 50 a.
61). Tiisfeldt, Anna. 80 a. v. Äivere [Eivere] küla Juhkami talus.
62). Tiisfeldt, Johan. 54 a. v. Äivere [Eivere] küla Juhkami talus.
63). Tiisfeldt, Otto. 80 a. v. Käitsaare metsavaht.
64). Tobi, Jaan. 60 a. v . Taga-Võõbu küla Koplimetsa talus.
65). Treial, Mart. 65 a. v. Pikaküla asunduses – enne olnud sama mõisa (karjamõis) moonamees.
66). Treial, Martin. 26 a. v.
67). Tõugu, Anna 61 a. v. Sõmeru külas Tõugu talus. Pärit Madisest. Kohal elanud pikemat aega.
68). Tõugu, Hans. 72 a. v. Eelmise abikaas. Elab samas, kus eelmine.
69). prl Uus. Mäo lastekodu kasvatajanna. Pärit Palamuselt.
70). Übjus, Anna. 72 a. v. Lasbutrist [Lasputrest].
71). Übjus, Jaan. 71 a. v. Lasbutrist [Lasputrest].
72). Übjus, Villem. 65 a. v. Lasbutri [Lasputre] asunduses. Kükital.
73). Vaht, Ludvig. 28 a. v. Pikaküla asunduses.
74). Vahter, Georg. 62 a. v. Anna köster.
75). Valmsen, Adu. 66 a. v. Seinapalu külas, Juhani talus. Samast pärit.
76). Valmsen, Gustav. 65 a. v. Seinapalu küla Villemi talus.
77). Valmsen, Juhan. 74 a. v. Seinapalu küla Kadaka talus.
78). Valmsen, Juhanes. 38 a. v. Seinapalu küla Villemi talus.
79). Valmsen, Jaan. Seinapalu küla Takkasaare talus.
80). Valmsen, Marie. 63 a. v. Kirila küla Sepa talus. Pärit Seinapalust.
81). Vaim, M. 40 a. v. Mündi 6kl. algkooli juhataja. Pärit Pilistverest.
82). Velsker Johannes. 70 a. v. Äivere [Eivere] küla Indreko talus.
83). Velsker, Juuli. 69 a. v. Äivere [Eivere] küla Lauri talus.
84). Viilup, Aleksander. 36 a. v. Saaremõisa asundus.

Väljaspool üldnimestiku alfabeetset järjekorda

85). Lohvard, Leena. 58 a. v. Mündi asunduses. Tulnud Türilt.
86). Pr Rungi, umbes 40 a. Purdi 6-kl algkooli juhataja abikaas. Soomlane. Praegusel kohal umbes viis aastat.
87). Soomelt, Kaarel. 76 a. v. Palamuse Änkülast [Engküla, Änkküla].
EKLA, f 199, m 44, 14/22 (I-D) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!