Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Asjalised mälestused - Kirikud


Anna kirikust 1 ½ versta, asunik Tobi maal olla kivine lepapõõsastega kaetud ala, nn vana kirikuase. Rahva traditsioonis selle kohta midagi kindlamat säilunud ei ole.
EKLA, f 199, m 44, 23/4 (II-A) < Paide-Anna khk., Anna k. - Hilda Kõrge < Georg Vahter, 62 a. (1930)

Paide kiriku kohta pole jutustaja midagi erilist kuulnud, pääle sarnaste üldiste andmete nagu põlemised j.m., mis vastavais raamatuis mitmel pool käsitatud. Selle kohta ei liikuvatki rahva hulgas midagi.
EKLA, f 199, m 44, 24 (II-A) < Paide-Anna khk., Paide l. - Hilda Kõrge < Nikolai Sihvart, 26 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!