Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Asjalised mälestused - Mäo mõisa mäel nn Tornimäel asuv mälestussammas (Mäo põllus)


Mäo mõisa mäel, kust suurtükkidega Paide lossitorni lastud, millest veel jäljed kivides, olevat samal ajal maetud neli Vene langend kindrali. Selle auks olevatki püstitatud sammas.
EKLA, f 199, m 44, 38 (II-F) < Paide-Anna khk., Paide l. < Puhja - Hilda Kõrge < Daniel Sepp, 67 a. (1930)

Jutustaja on kuulnud, et eelmainitud mäel olla Rootsi sõja ajal maha lastud ja maetud üks Rootsi kindral – selle auks on sammas (praegu riigi maal).
EKLA, f 199, m 44, 38 (II-F) < Paide-Anna khk., Kirila k., Miku t. < Türi khk.- Hilda Kõrge < Jaan Kivisild, 58 a. (1930)

Juhataja ajal on ehitatud Tornimäe mälestussammas – umbes 30 a. eest. Enne olnud ka vist mingi välismärk – vähem väljapaistev. Siis, kui samba vundamenti kaevatud, olnud Mäo mõisa herra kindral ja selle teenija kordamööda juures. Ausamba küljes olnud vasktahvel, see viidud ilmasõja ajal ära.
EKLA, f 199, m 44, 38 (II-F) < Paide-Anna khk., Mäo < Purdi - Hilda Kõrge < Gustav Liiv, 62 a. (1930)

Jutustaja on vasktahvlit näinud, sellel olnud venekeelne kiri ja aastaarv – et sammas on 1573. a. langenud võitlejaile mälestuseks (vasktahvli kiri on ülesvõtte teisel poolel, mis loetav on vastu päikest ja tuld lehte üleval hoides täiesti selgesti, härra on täiesti kindel aastaarvus – kuna kirjas võib esineda sarnaseid vigu, mis mõtet ei muuda, märgivead või muud).
Mäo mõisa mälestussammas
EKLA, f 199, m 44, 38 (II-F) < Paide-Anna khk., Paide l. - Hilda Kõrge < Lamster, 26 a. (1930)

Sellel aastal teatavasti läks Paide Vene võimu alla. Samba kivvi on raiutud 1886, see olevat käsitletava jutustaja teades ehitamise aasta. See ei käi jutustaja 25 teatega kokku, jättes ehitamise aja vaheks üle 10-aastalise vea, kuid see on pikemate aegade määramisel päris harilik asi. Isiklikult küll muid andmeid selle kohta ei tea kui saadud traditsiooni omad, kuid usun, nagu seda väidab jutustaja 22, kuna 25 vist eksib oma paigutuses samba ehitamist hilisemasse aega. Siinkohal märgin veel kõigis muis kontrollitavais teateis härra Lamsteri (22) harukordselt täpset mälu ja tähelepanelikkust. Sammas on alt põllupaost ja graniidist, torni sarnane osa on paest.
EKLA, f 199, m 44, 40 (II-F) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

Jutustaja on ümbruskonna rahva käest kuulnud, et Mäo Tornimägi polevatki loomulik kühm, vaid sõdurid olevat selle kuuehõlmadega kokku kandnud. (Mägi paistab selleks liigselt suur.)
EKLA, f 199, m 44, 40 (II-F) < Paide-Anna khk., Paide l. < Koeru - Hilda Kõrge < Liisa Tadel, 74 a. (1930)

Mäo mõisa maal asuva ausamba mäeveeru all olevat sõjakaeviku asemed.
EKLA, f 199, m 44, 40 (II-F) < Paide-Anna khk., Tänjala m. - Hilda Kõrge < Karl Tamberg, 29 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!