Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Rootsi sõjaväe asukoht


Rahva seas on üldiselt levinud jutt, et praegune Pikaküla karjamõisa kubjamaja olnud Rootsi kindrali asukoht. Maja vanust peetakse kahe- kuni kolmesaja aastani ulatuvaks (maja lihtne valge kivimaja). Sel ajal olnud vahe tühi, tähendab, majal olnud ainult välisseinad, siseseinad on tehtud hiljem – vist alles viimase ümberehituse ajal 40–50 a. tagasi. Jutustaja vanemate ajal olnud ainult ühes otsas elutuba. Suurem osa olnud lage tühi ruum, milles siis peetud pidusid. Sõja ajal olla selles vist sõdurid olnud ja harjutusi tehtud.
EKLA, f 199, m 44, 41 (II-G) < Paide-Anna khk., Pikaküla as. - Hilda Kõrge < Ludvig Vaht, 28 a. (1930)

Maja juures olevat aidad olnud Rootsi sõja ajal hobuste tallid. Üks mõisa väljal olev ehitus, kahekordsete kumerate võlvidega, olnud siis püssirohuait.
Tänjala kubjamaja ligi asuvate puude juurte alla või õõnsusse olevat maetud siis kulda. Ainult kolme inimese teada olnud kulla asupaik – praegu ei teata seda enam.
(Eeltoodud teated on rahvahulgas õige levinud – neid oli korduvalt kuulda).
EKLA, f 199, m 44, 41 (II-G) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

Kükita endine kõrts Lasbutri [Lasputre] ja Tänjala vahelise maantee ääres olnud Rootsi sõja ajal ratsaväe asukohaks. Maja olnud jaotatud kahte ossa, üks olnud inimeste, teine hobuste elamiseks. Ümbruses tehtud sõjalisi harjutusi. Praegu elab majas asunik – elamul on ette võetud suuremaid ümberehitusi.
EKLA, f 199, m 44, 42 (II-G) < Paide-Anna khk., Tänjala karjamõis - Hilda Kõrge < Karl Tamberg, 29 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!