Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Sõjaväekorter Rootsi-Vene sõja ajal


Jutustaja on näinud Paide kihelkonnas (täpsemat asukohta ei mäleta) üht väga vana maja. See olnud vist Vene ülemate korteriks Rootsi ja Vene vahelises sõjas. Hiljem olla selle asemele kandimeeste tuba tehtud, Mäo mõisale. Suur tuba olevat paljude akendega. Hoov olla muudetud kandimeeste toa rõiealuseks. Hiljem on tehtud kõrtsiks – peakivipõrandaga. Kõrtsiks muutmisel on endised suured aknad kõik kinni ehitatud. Sees olnud siis eestuba ja kambrid. Pääl õlgkatus (mulle paistab tõenäosena, et jutustus käib eeltoodud Kükita kõrtsi kohta, lk eelmine, jutustaja 57 [Karl Tamberg]).
EKLA, f 199, m 44, 42/3 (II-G) < Paide-Anna khk., Mäo as. - Hilda Kõrge < Leena Puustak, 76 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!