Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Arhiivid - Anna vallaarhiiv


Arhiiv asub Anna vallamajas, kantseleis, kahes kapis ja pööningul. Pööningul on ajast iganud valla jooksvate asjade raamatud. Need on osalt kokku pakitud, osalt lahtised. Raamatuid on väheldane kogu. Kapis on raamatuid – ühes, mis 1½ – 2 m lai, paar riiulivahet, mis 75 cm umbes kõrged, ja teises, umbes inimkõrguses, üle ühe meetri laias kapis, pool kappi. Viimases on kohtuarhiiv, mis nimestikust välja jäetud, sisaldab mitmesuguseid kohtuprotokolle ja muid sellega ühenduses olevaid dokumente.
Arhiivnimestik on korraldatud enam-vähem kronoloogilises järjekorras – alates 1871. a. Vanemast ajast pole raamatuid säilunud. Võib-olla on need hävitatud ümberkolimisel – sest vallamajaks on võetud hilisemal ajal Purdi mõisa valitseja maja. Vald on ühendatud Purdi ja Äivere [Eivere] vallast. Ruum, milles arhiiv asub, on võrdlemisi halb – tolmune, must, võib-olla ka niiske. Korda ei saa ka raamatute suhtes hääks pidada – need on kontrollimata kiilutud kappidesse ja hunnikuisse. Vallasekretär pole seesugusest asjast, mis tema elukutsesse puutub, üldse huvitatud, selle teevad abid ja õpilased, kuna ta ise oma mitmekülgset majapidamist juhib, vaadates mõnikord üle kantselei ukse.

Arhiiv sisaldab järgnevad raamatud:
1).Purdi valla laekaraamat. 1871–1890.
2).Purdi vallavalitsuse kassaraamat. 1891–1914.
3).Purdi vallavalitsuse kviitungiraamat. 1894–1916.
4).Purdi valla maksuraamat. 1888–1916.
5).Purdi magaskiaida raamat. 1871–90, 1895–98.
6).Purdi valla magaskiaida raamat. 1889–1890.
7).Purdi valla magaskiaidast vaestele abiandmise raamat. 1892–1901.
8).Purdi magaskiraamat tallitajale. 1899–1904.
9).Purdi valla magaski kassaraamat. 1891–1903.
10).Purdi valla magaski arveraamat. 1891–1911.
11).Purdi vallavalitsuse toitluskapitali kassaraamat. 1904–1910.
12).Purdi vallavalitsuse passiblanketi saatmise raamat. 1895–1913.
13).Passide väljaandmise raamat. 1889–1914.
14).Tähestik isikute üle, kellele pass välja antud. 1895–1916.
15).Purdi vallavalitsuse passiblankettide arveraamat. 1891–94.
16).Purdi vallavolikogu protokolliraamat. 1888–1890. } II
17).Purdi vallavalitsuse protokolliraamat.1866–1911. } I
18).Purdi koguduse perekonnakiri. 1874–1875.
19).Purdi valla perekonnaraamat. 1891–1899.
20).Passide deposiidi arveraamat. 1898–1916.
21).Elamislubade blankettide raamat. 1894.
22).Purdi vallavalitsuse laua register. 1890–1916.
23).Purdi vallavalitsuse laua registri tähestik. 1912–1916.
24).Purdi vallavalitsuse väljasaadetud kirjade register. 1871–1910.
25).Purdi vallavalitsuse sissetulnud kirjade register. 1901–1910.
26).Rõugepanemise raamat. 1866–1907.
27).Purdi vallavalitsuse eelarveliste kulude raamat. 1909–16.
28).Purdi valla politsei I jsk ülema sissetulnud kirjade register. 1890–91.
29).Purdi valla politsei I jsk ülema laua register. 1890.
30).Purdi vallavalitsuse tagavaraväelaste arvelpidamise tähestik. 1889–1908.
31).Purdi vallavalitsuse tagavaraväelaste arvelpidamise raamat, kes ajutiselt vallas elavad. 1885–1907.
32).Sama ajutiselt vallast läinute kohta. 1886–1918.
33).Tagavaraväelaste tähestik, kes arvatud I järgu maakaitseväelasiks. 1908.
34).Purdi vallavalitsuse tagavaraväelaste kviitungiraamat. 1908.
35).Purdi vallavalitsuse sõjaväelaste perekondade abiandmise raamat. 1904.
36).Purdi vallavalitsuse äritunnistuste väljaandmise raamat. 1892.
37).Purdi vallavalitsuse küüdiraamat. 1907, 1914.
38).Purdi vallavalitsuse vallas elavate maapidajate ja maata elanikkude nimekiri. 1914.
39).Komissari revideerimise protokolliraamat. 1912–14.
40).Purdi vallavalitsuse sissetulnud kirjade korra raamat. 1912–13.
41).Purdi vallavalitsuse posti päält väärtsaadetiste ja raha saamise raam. 1892–14.
42).Hinna ja materjali arve Purde-Sõmeru koolimaja kohta. 1901.
43).Purdi vallavalitsuse postiraamat. 1895–1914.
44).Eivere maksumaksjate nimekirja raamat. 1879–92.
45).Eivere vallavalitsuse väljasaadetud kirjade raamat. 1871–92.
46).Eivere vallavalitsuse sissetulnud kirjade raamat. 1871–1891.
47).Eivere koguduse perekonnakiri. 1874–1891.
48).Eivere vallavalitsuse tagavaraväelaste arvelpidamise tähestik. 1889.
49).Eivere vallavalitsuse tagavaraväelaste arvelpidamise raamat, kes ajutiselt vallas elavad. 1885–92.
50).Sama ajutiselt lahkunute kohta. 1887–91.
51).Eivere vallavalitsuse passide väljaandmise raamat. 1878–92.
52).Rõugepanemise raamat. 1865–91.
53).Eivere vallavalits. laua register. 1892.
54).Eivere magaskiaida raamat. 1871–1898.
55).Eivere vallavalitsuse ümberkirjutamise lehed. 1858–1892.
56).Purdi vallavalitsuse ümberkirjutamise lehed. 1858–1899.
57).Eestimaa kubermangu maapõhja maksule hinnatud maade nimekiri.
58).Purdi vallavalits[use] kirjakogu kassa tõendavad dokumendid. 1903–16.
59).Purdi vallavalitsuse alamsõjaväelaste perekondade toitlusraamat. 1914–18.
60).Purdi vallavalitsuse kirjakogu. 1890–1916.
61).Purdi vallavalitsuse alamsõjaväelaste päevarahade andmise raamat. 1915–1917.
62).Purdi vallavalitsuse toitluskapitali kassaraamat. 1911–21.
63).Eivere vallakooli kassaraamat. 1914–19.
64).Mustla ja Sõmeru koolide kassaraamat. 1896–1919.
65).Anna vallavalitsuse läbikäivate summade kassaraamat. 1910–1920.
66).Anna vallavalitsuse kassaraamat. 1915–30.
67).Anna vallavalitsuse abiarvete kassaraamat. 1920.
68).Anna vallavalitsuse spetsiaal kassaraamat. 1921–1922.
69).Anna vallavalitsuse eelarveliste kulude raamat. 1917–23, 1927.
70).Anna vallavalitsuse isikumaksu maksjate nimekiri. 1920–22.
71).Anna vallamaksuraamat. 1917.
72).Anna vallavolikogu protokolliraamat. 1912–17.
73).Anna vallanõukogu protokolliraamat. 1917–20.
74).Anna vallavalitsuse lauajuhend. 1917–21.
75).Lauajuhendi tähestik. 1917.
76).Passide plankettide saamise raamat. 1914–17.
77).Passide väljaandmise raamat. 1914–18.
78).Anna vallavalitsuse sõidulubade väljaandmise raamat. 1919–20.
79).Anna isikumaksu maksjate nimekiri. 1920–23.
80).Anna posti päält rahasaamise raamat. 1915–17.
81).Anna vallavalits[use] postiraamat. 1914–20.
82).Anna vallavalitsuse kirjakogu kassa tõendavad dokumendid. 1917–22.
83).Piirituse ja viinaostu lubade kontsud. 1921.
84).Anna vallavalitsuse kviitungiraamat. 1915–22, 1925, 1926.
85).Tuluteadaanne vastuvõtmise kviitungiraamat. 1921–23.
86).Anna vallavalitsuse piirituse- ja viinaostu lubade väljaandmise raamat. 1920–21.
87).Tähestik, kellele need välja antud. 1920–21, 1924.
88).Anna vallavalitsuse kirjakogu. 1917–26.
89).Anna vallavalitsuse lauajuhend. 1922–24.
90).Anna vallavalitsuse liikumata varanduse maksuraamat. 1923–25.
91).Anna vallavalitsuse tõendavad kassadokumendid. 1923–26.
92).Anna vallavalitsuse isikutunnistuste kontsude raamat. 1920–21.
93).Anna vallavalitsuse peakassaraamat. 1923–26.
94).Anna vallavalitsuse hobuste registreerimise raamat. 1922.
95).Anna vallavalitsuse postiraamat. 1919–24.
96).Anna vallavalitsuse protokolliraamat. 1902–24.
97).Anna vallavalitsuse isikutunnistuste registreerimise raamat. 1922–25.
98).Anna vallamaade register. 1925.
99).Anna vallavalitsuse küüdikorra raamat. 1925, 1927, 1929.
100).Anna vallavalitsuse kviitungite registreerimisraamat. 1924–27.
101).Anna vallanõukogu protokolliraamat. 1921–26.
102).Anna vallavalitsuse lauajuhendi tähestik. 1926–27.
103).Anna vallavalitsuse lauajuhend. 1925, 1927–29.
104).Anna vallavalitsuse maksude raamat. 1926–29.
105).Anna vallavalitsuse rahvaväelaste registreerimise raamat. 1920–24.
106).Anna vallavalitsuse inventariraamat. 1922–28.
107).Anna vallavalitsuse eelarveliste tulude raamat. 1923–27.
108).Anna vallavalitsuse pearaamat. 1927–29.
109).Anna vallavalitsuse kassadokumendid. 1927–30.
110).Anna vallavalitsuse memoria[a]ldokumendid. 1929–30.
111).Sõjaväele kõlbuliste hobuste nimekiri. 1925–29.
112).Anna vallavalitsuse memoriaal. 1928–29.
Kohtu arhiiv koosneb õige suurest arvust üksiklehist ja kaustadest – enamuses protokollid, korraldamata ja kataloogita.
EKLA, f 199, m 44, 60/5 (III-B) < Paide-Anna khk. - Hilda Kõrge (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!