Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Valgma külast


Samuti on Valgma küla vana, mitmed põlved tagasi – ei tea asutamise aega.
Sisserännust teab jutusaja ühe võrdlemisi hilise juhu – umbes mõnekümne aasta eest tulnud perekond Kullid Viljandimaalt Pilistvere kihelkonnast.
Umbes 10 a. enne ilmasõda rännanud mitmed Valgmast Siberisse.
EKLA, f 199, m 44, 68 (IV-A1) < Paide-Anna khk., Valgma k., Pääburi t. - Hilda Kõrge < Otto Indermitte, 65 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!