Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Otiku külas


Otiku Rebase tallu tulnud Tischlerid Türist 42 a. eest. Kõrtsi talu Karused tulnud Tarvastust 34 a. eest. Räga tallu tulnud Krutmannid Türist 35 a. eest (esimene koht, mis külas ostetud). Pääle selle olla veel uued, üsna hilised sisseränded, mõned üksikud. Sisserännud ja vahetused on just talude ostust tingitud. Oma rahvas pole osta jõudnud – tulnud siis võõrad (müük on kestnud hilise ajani).
1912. a. on Otikust paar perekonda Siberi välja rännanud – üks tulnud 8 a. eest tagasi.
EKLA, f 199, m 44, 70/1 (IV-A1) < Paide-Anna khk., Otiku k. - Hilda Kõrge < Epp Karus, 61 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!