Ajalooline traditsioon: Paide ja Anna.

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Püssist Lüganuse kihelkonnast


Jutustaja on 24-a[astasena] välja läinud Püssist. Üks Rootsi mõisnik Treifeldt on ta kutsnud Simbirski kubermangu, kus tal mõis pooletera pääl olnud. Ta olnud parun. Olnud hää härra – tahtnud jutustajat sellepärast, et ta olnud temaga ühte usku – luterlane. Olnud hää elu, kuid kui 1917. a. revolutsioon tulnud, siis röövitud kõik jutustaja varandus – ainult üks lehm on jäänud lauta. Mõis hävitatud. Selle järel tulnud veel viljaikaldus. Siis tulnud jutustaja näljaga Eestisse tagasi. Venes olnud ka siis koolerat – tervete külade kaupa surnud inimesi.
EKLA, f 199, m 44, 74 (IV-A1) < Paide-Anna khk., Mündi as. < Püssi - Hilda Kõrge < Jaan Eero, 84 a. (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!